Silkeborg Vandkuranstalt

Den helt nye kuranstalt åbnede i 1883 i naturskønne omgivelser, og det blev begyndelsen til Silkeborg som kurby. Der kom kurgæster fra hele landet, og ad åre også fra de nordiske lande. Her kunne de nyde nogle uger i kompetente hænder og i afslappende omgivelser.

Kurbad i 100 år
I byen havde papirfabrikant Michael Drewsen allerede tidligt haft øje for ideen. Det blev dog efter hans død en kreds af læger m.fl. som fulgte ideen op, og i 1883 lykkedes det at åbne Silkeborg Vandkuranstalt på et stykke jord, man havde lejet af staten for en i første omgang 50-årig periode. Kurstedet blev en succes fra starten, og man måtte udvide flere gange. Vandet fra Arnakkekilderne indgik i de badebehandlinger, som kurbadegæsterne kunne underkaste sig. I 1919 skiftede man navn til Silkeborg Bad. Man modtog gæster med "livsstilssygdomme", foruden gæster med mindre farlige sygdomme samt rekonvalescenter. Kurbadet nåede at virke i 100 år, før det definitivt lukkede i 1983.

Der er flere muligheder for at opleve stedets historie:

Dokumentarisk udstilling om Silkeborg Vandkuranstalt
I Skovvilla findes en stor, permanent udstilling om kurbadets historie. Her kan man få indblik i emner som Arnakkekilden, områdets indretning, badebehandlingerne, lægerne, kurgæsterne, personalet, og kurvandet. Teksterne findes på både dansk og engelsk. Billetter købes i Kurbygningen og gælder både til kunstudstillinger og udstillingen om historien.

Gå rundt og oplev området  
De fem bygninger Søvilla, Societetsbygningen, Kurbygningen, Skovvilla og Villa Granly ligger i et fælles parkområde. Parken var også central i kurtiden. Bygninger er i dag renoverede, så de fremstår som i kurtiden. Blot ved at gå rundt og se på bygningerne, kan man fornemme stedets historie. Man kan også besøge Arnakkekilden, som var en af årsagerne til, at kurstedet i sin tid blev etableret netop på dette sted.   

Læs mere om kurstedets historie
Besøgende kan låne informationsark i receptionen om Silkeborg Bads historie, arkitekterne, Anton Rosen, parken, mv.
KunstCentret Silkeborg Bad har også udgivet to bøger:
- Iben From: "Silkeborg Vandkuranstalt" 1883-1983. Udgivet i 2013 - og i engelsk oversættelse i 2019. Pris kr. 95,-
- Tove Hansen: "Silkeborg Bad. Historie". 32 sider, illustreret. Pris kr. 25,-.
Begge bøger kan købes på stedet eller bestilles på tlf. 86 81 63 29 eller e-mail: reception@silkeborgbad.dk
Hvis man vil vide mere om dengang, der var flere kursteder i Silkeborg, henvises til jubilæumsbogen Silkeborg 1846-1996, Silkeborg Biblioteks forlag, 1996. 

Krigens tid 
I perioden 1943-1947 stod driften af kurstedet stille. Først indtog den tyske besættelsesmagt området som militært hovedkvarter. Da krigen sluttede, blev stedet i et par år anvendt til at huse tyske civile flygtninge. Herefter blev kurbadet renoveret og igen åbnet for kurgæster i 1951. Du kan se mere om perioden i Silkeborg Bunkermuseum, der er indrettet i en mandskabsbunker fra 2. Verdenskrig. Det drives af en privat interessegruppe, som holder museet åbent søndage kl. 13-16 samt efter aftale. Se www.bumus.dk

Du kan høre mere om Silkeborg Vandkuranstalts historie - og om Kurbadet under krigen - i vores audioguide, som du kan låne i receptionen. Læs mere her

nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få alle nyheder direkte i din inbox.