2002

12. jan- 24. feb.

SARAJEVO 1992-1996. Installationer og akvareller af Hartvig St. Hansen.

Billedhuggeren Hartvig St. Hansen (f. 1932) bor og arbejder i Århus. I den aktuelle udstilling samlede han bl.a. sine indtryk af mediernes øjne på belejringen af Sarajevo.

 

19. jan - 24. feb.

Egon Fischer. Plukninger II.

Retrospektiv skulpturudstilling med Egon Fischers (f. 1935) værker, herunder også tegninger, gouacher og rumlige modeller.

19. jan - 28. april

LIGHTS, COLOURS, AND FORMS IN THE III MILLENIUM.

Gruppeudstilling med nærved hundrede nulevende malere, billedhuggere og grafikere fra Italien, alle med lærertilknytning til Kunstakademiet i Napoli eller andre byer. Blev arrangeret i samarbejde med kultursammenslutningen "Napoli Nostra".

26. jan - 14. april

Ib Spang Olsen.

Retrospektiv udstilling med vores alle sammens folkekære, vidtfavnende tegner og fortæller, københavneren Ib Spang Olsen (f. 1921).

2. marts - 28. april

Favntag. Tove Anderberg.

Delvis retrospektiv præsentation af keramiske arbejder fra de seneste 10 år. Tove Anderbergs (f. 1942) værker viste en stærk kontinuitet gennem en vedholdende undersøgelse af udtrykkets muligheder, helt ned i mindste detalje.

9. marts – 28. april

Eventyrstemninger.

Find Mølgaard Andersen (f. 1934) viste malerier i en klassisk tradition med rod i den franske modernisme.

18. maj - 22. sept.

VANDSKEL - WATERSHED

Årets største udstilling handlede om vand. Arnakkekilden har sprunget i århundreder fra sin kilde midt i KunstCentrets park, og Silkeborg er ferskvandssøernes område. I selve udstillingen på KunstCentret Silkeborg Bad bidrog flere end 20 danske og udenlandske kunstnere, samt en række folk fra andre vidensområder til sammen at skabe en helhed, hvor kunstværker, kulturhistoriske indslag og fysiske dele fandtes side om side. Alt sammen handlede det om VANDET, som eksisterer i så mange former, og som er vores fælles livsbetingelse. Udstilling og aktivitetskalenderen henvendte sig til alle aldersgrupper.

28. sept. -15. dec.

Dreamscapes. Contemporary Desert Art.

Aboriginal kunst af høj kvalitet fra Australien. Udstillingen omfattede værker af en række nulevende kunstnere, og videreførte linien med de tidligere viste udstillinger i 1999 og 2001 om henholdsvis Makonde-skulptur og Jørgen Leths samling af haitianske kunstneres værker.

5. okt. - 22. dec.

1st Silkeborg Classic Monochrome Salon 2002.

En ny censureret sort/hvid fotoudstilling, blev til på initiativ af to Silkeborg-fotografer i samarbejde med Selskabet for Dansk Fotografi samt den internationale fotoorganisation FIAP. 2d Monochrome salon er under planlægning mhp. præsentation i 2005.

12. okt. - 22. dec.

Alle Tiders Labyrinter.

En publikums- og især børneengagerende udstilling med både dokumentariske, kunstneriske og bevægelige sektioner inde og ude. Labyrinter findes over hele verden og af vidt forskellig alder. Labyrintolog Jørgen Thordrup var udstillingens konsulent.

12. okt. - 22. dec.

Nedskydningen – Los Fusilamientos.

Parafraser over "Den 3. Maj 1808" maleriet af Francisco Goya. Syv yngre malere og grafikere fra Spanien og Danmark viste parafraser over Goya's kendte maleri "Den 3. Maj 1808".