has anyone used essay writing services resume for graduate school admissions arbonne business plan dissertation diplom thesis radiotherapy

Vandlegeme

30. maj - 23. august 2020
 

Denne soloudstilling, Vandlegeme af performance- og billedkunstner Nana Francisca Schottländer, undersøger udvekslinger mellem menneske og andet-end-menneske udfoldet i kropslige møder med Silkeborgs landskaber og de væsener og fænomener, der bebor dem. Forud for udstillingen ligger et længere undersøgelsesforløb, hvor kunstneren har brugt sin egen krop som redskab for helt konkrete kropslige og personlige møder med landskaber af skov og vand og de væsener og fænomener, der bebor dem i Silkeborg. Disse undersøgelser har fundet sted over flere årstider i samarbejde med de to fotografer Alexandra Buhl og Frida Gregersen. Værkerne kredser om intimitet på tværs af arter og værensformer – grænsende til det erotiske. Foto, video og skulpturelle objekter samles i en rumlig installation, som også konkret inddrager de besøgende.

Sideløbende med udstillingen findes  et program af talks, performances og ritualer.

Soloudstillingen Vandlegeme udgør den tredje manifestation af kunstnerens undersøgelsesforløb under overskriften  LANDSCAPE – BODYSCAPE – RELATIONSCAPE. De to forudgående var:

Soloudstillingen Landskabninger var et kunstnerisk responsum på landskaberne i Thy. Projektet udforskede tilblivelsen i mødet og udvekslingen med det, der omgiver os - at formgive og selv at blive formet. Kroppens nøgne hud er en membran, hvor verdener og væsner mødes og udvikles, og formgivningen starter midt i grundsubstanserne vandet, vinden og jorden. SMK Thy, 13.4.-20.10.2019.

I projektet Inseparable Together undersøgte tre kunstnere, hvorvidt det er muligt at skabe kunst i et jævnbyrdigt møde mellem menneske/natur. Gennem fire årstider ved Vadehavet skabte de værker i form af video, foto, lyd og musik. Udstillinger og koncerter på: Slotsfeltladen i Møgeltønder 14.-28.7.2018, Vadehavscentret 5.-27.10.2018, Wadden Tide skulpturfestival i Blåvandshuk 31.8.-29.9.2019 og Sønderho forsamlingshus på Fanø 12.10.2010. Kunstnerne var komponist Ellen Birgitte Rasmussen, fotograf Alexandra Buhl og performance- og billedkunstner Nana Francisca Schottländer. Titlen her stammer fra Walt Whitmans digt Kosmos - om at være en uløselig del af det uendelige univers.

Performance- og billedkunstner Nana Francisca Schottländer (f.1977, DK) arbejder med hybrider i krydsfeltet mellem dans, performance, installations- og konceptkunst. Hun arbejder både alene og samarbejder på tværs af kunstneriske discipliner. Centralt for hendes arbejde er brugen af kroppen som et levende værktøj til formidling og skabelse.
Læs mere www.nanafrancisca.com