Rod i Norden

12. september - 11. december 2020
 

Intet er ændret og så dog. Kunstnerne bag Rod i Norden viser geografisk udsyn, nysgerrighed og generøsitet og inviterer sammen KunstCentret Silkeborg Bad ligeså sprællevende nordiske kolleger ind i en fælles undersøgelse, hvis fysiske form udgøres af en udstilling og en bog, der udgives i forbindelse med udstillingen.

Der var faktisk et før. For snart elleve år siden kiggede de danske kunstnerkolleger bagud i tiden og inddrog kunst af for længst afdøde kunstnere. Disse havde på den ene eller anden måde været en uomgængelig inspiration i skildring og relation til naturen. Rod i Naturen hed den daværende undersøgelse.         

Flere og flere kunstnere udfolder kunstneriske undersøgelser af relationen mellem natur og menneske. Med den aktuelle undersøgelse er objektivet mere præcist – og med et nordisk blik - rettet ud i randzonen mellem kultur og natur. Kunstnerne har en særlig interesse for dette terrain vague, som hverken er det ene eller det andet.

I dag betegner man med et ikke særligt flatterende ord visse geografiske steder som udkantsområder. Det kan være i storskala som en hel landsdel eller måske blot i lokalsamfundets opgivne mindre lommer, hvor mennesket værk engang var tydeligt og siden er opgivet med en form for ødeland til følge. Der så igen kalder på nye definitioner. Kunstnerne har indbyrdes noteret sig en fælles rod i og interesse for nordisk tungsind, for forskellige ambivalenser i mødet mellem natur og kultur.

Flere af dem er også optagede af menneskets mere mystiske identitet - sammenfattet i det freudianske begreb ’das Unheimliche’ [det uhyggelige]. Sigmund Freud udgav under den overskrift en analyse, hvor han bl.a. skrev om forfatteren E.T.A. Hoffmanns værker, som var præget af en dualistisk tankegang hvor de gerne groteske fremtrædelsesformer udgør en overflade og det ubevidste en lige så vigtige virkelighed nedenunder.

Tillige træder et perspektiv frem som blandt andet handler om rødder og længsel. Længsel efter at komme ud, væk og hen til et ukendt – men dragende – andet. Og omvendt igen er de også bekendte med længslen efter det hjemlige - som sted, kultur eller begge dele. Kunstnerne videregiver med deres værker forskellige refleksioner over disse forhold. Og de skaber med deres værker nye billeder, fortællinger og betydninger.