Øjeblik.

Kontrapunktiske beretninger
11. januar - 10. maj 2020

Udstillingen er en grafisk installation, hvis samlede fokus er tid: Den tid der går og den tid der står stille. Fire modne danske billedkunstnerne står i et nært samarbejde bag udstillingen, som omfatter forskellige fortællinger om tiden og en visuel undersøgelse af denne. 

I en tid hvor meget flytter sig afsindigt hurtigt kan man være heldig at finde åndehuller, en parallel verden hvor tiden ikke synes at eksistere. Midt i en sansning, et nærvær, kan tiden gå i opløsning og blive til en uendelighed. Måske et kærkomment modspil til et hektisk liv. 

Fælles for kunstnerne er en stor kærlighed til grafikkens mange udtryk, og dermed er der også en form for specialisering på færde. Samtidig med at de alle arbejder med de klassiske grafiske metoder, udfordrer de også hver især grafikkens grænser og udtryksmulighed. På udstillingen vil publikum derfor både møde traditionelle grafiske værker og værker, der er grafiske i deres udryk, men for eksempel optræder i en tredimensionel kontekst. Eller klassisk grafik, der er placeret i en rumlig kontekst, måske i dialog med en installation. Udstillingen ØJEBLIK inviterer således publikum ind i en totalitet af grafik i begrebets bredeste betyning. 

De fire kunstnere præsenterer udelukkende nyskabte værker, som ikke tidligere har været vist. De har fra projektets start i fællesskab tænkt udstillingen ind i de specifikke rumlige rammer i den øvre etage på KunstCentret Silkeborg Bad - Vestfløjen, hvorfra man også kan skue ud til naturen omkring stedet.

Selvom der er tale om en stor fælles udstillingopbygning, vil de fire billedkunstnere Tina Gjerulff (f. 1965), Joe Ingvartsen (f. 1963), Lis Rejnert Jensen (f. 1959) og Steen Rasmussen (f. 1954), kunne opleves som forskellige stemmer og bidrag i den samlede installation. Derved opstår der også noget modsætningfyldt – og, med reference til musikken, noget kontrapunktisk – i den samlede fortælling om den underlige størrelse: tid. 

Kunstnerne har tidligere alle fire arbejdet og udstillet sammen (senest Room to Share, Kolding 2016) og i mindre konstellationer: Joe Ingvartsen og Lis Rejnert Jensen i kunstnerduoen INGVARTSEN / REJNERT. Tina Gjerulff og Steen Rasmussen som HOTEL VANITAS.

Udstillingen ØJEBLIK. Kontapunktiske beretninger vises i perioden 11. januar – 10. maj 2020 på KunstCentret Silkeborg Bad.