Forest Documents

5. september - 11. december 2020
 

Udstillingen FOREST DOCUMENTS er en dialog mellem radikalt forskellige måder at forstå og være i skoven.

Hvor det moderne natursyn bygger på forestillingen om én natur og mange kulturelle repræsentationer heraf, så undersøger udstillingens værker eksistensen af forskellige parallelle skove eller verdner.

I en tid hvor kunsten i høj grad har fokus på og genovervejer menneskets forhold til naturen, bevæger værkerne i FOREST DOCUMENTS sig væk fra et natursyn, hvor naturen synes styret af love, skal forklares, klassificeres og underlægges menneskets vilje.

Samtidig stilles der spørgsmålstegn ved de mere apokalyptiske refleksioner over menneskets uudslettelige aftryk på klodens tilstand, der i dag er til stede mange steder i kunsten. Værkerne undersøger skovens iboende forandringspotentiale og dens evne til at vække skiftende følelser. Udstillingen åbner et vindue til parallelle virkeligheder og inviterer beskueren til at skabe deres egne ansamlinger af skove.

Naturen uden for KunstCentret vil blive inddraget i flere værker og i dialogen mellem værk og beskuer.