distinctive voice essay purchase term papers online dissertation bac francais 2004

Dagen varer evigt

30. maj - 30. august 2020
 

Tid er i centrum for udstillingen. Kunstnergruppen DeV+ viser en række værker, hvor de undersøger, hvad tiden betyder for os. Det er tiden som absolut og lineær, tiden som relativ, tiden som tidløs. Vi forstår den lineære udmåling; en time har så og så mange minutter, en dag så og så mange timer osv. Men den oplevede tid er ofte cirkulær eller cyklisk tilbagevendende, som f.eks. årstiderne.  

Der er tale om nyskabte værker, som ikke tidligere har været vist for offentligheden. Værkerne præsenteres i rumforløbet som én samlet installation af fotografi, video, maleri, tegninger, objekter m.m. fra de forskellige kunstnere. Derved interagerer de forskellige kunstneres værker og skaber en slags spændingsfelt, hvor de forskellige udtryk som i et kalejdoskop kredser om den samme tematik.

På udstillingen Dagen varer evigt bearbejdes tids-tematikken fra forskellige vinkler og igennem forskellige kunstneriske udtryksformer. I de enkelte værker ligger et indlejret forbrug af tid, den tid som er gået med og i skabelsen af værkerne, og som har sat sig som spor i disse værker. Hver for sig lirker den enkelte kunstner igennem værkerne, sine bidrag til den samlede fortælling fri.

En vigtig del af deres fortælling angår forbindelsen mellem fortid, nutid og fremtid. Også langsomhed har gruppen fokus på, idet de ønsker at udfordre hvordan vi opfatter tid. Gruppens kunstnere skaber dertil et fællesværk, der skaber plads til langsomhed og derigennem betragterens reflektioner: En installation der forandrer sig over tid. Denne vises i et udendørs gårdrum.  

Kunstnergruppen DeV+ består af Sofie Hertz (f. 1982, DK), Susanne Schmidt-Nielsen (f. 1963, DK), Kristina Kvalvik (f. 1980, N), Kirsten Schauser (f. 1964, DK), Michala Norup (f. 1969, DK) og Kristine Djurhuus (f. 1972, DK). De formede sig som gruppe i 2015 i forlængelse af en udstilling med afsæt i Vilhelm Hammershøis univers. Siden har DeV+ blandt andet vist fællesudstillingerne Om en forlæns erindring (Galerie Pi, Kbh., oktober 2018) og Imellem tusinde tider (Gammelgård Kunst- og Kulturcenter, Herlev, marts 2019).