dna replication to write a bumper sticker political research paper topics best buy resume application mail

Cover

12. september 2020 - 10. januar 2021
 

Morten Juvets (N) projekt COVER består af 45 malerier, alle i det samme kvadratiske format - som et pladecover. Motivisk udgør kaninen det fælles, flertydige metafor, og alle malerier refererer til rockmusikkens tekster, hvor netop dette sårbare, men frie, dyr går igen. Kunstneren kombinerer visuelle dele fra de oprindelige pladecovers med sit eget kanin-sprog. Projektet peger på en sammenhæng på tværs af musikgenrer.

Med kaninen som fælles omdrejningspunkt improviserer og skaber Morten Juvet nye udtryk ud af de elementer han har taget med sig fra standardmelodierne og den visualitet som kendetegner den angloamerikanske kultur han voksede op med. Konkret var han egen pladesamling den første inspiration, og en systematik gennemgang har vist at forbløffende mange musikere har sunget om kaninen: Elvis (hound dog), Jefferson Airplane (white rabbit) Pink Floyd (breath), Gnags (vilde kaniner) mv.  

”Morten Juvet viser os en alternativ verden hvor intellekt og fornuft ikke er det rådende, men hvor det dyriske i os får plads og rum for udfoldelse. Vi får anledning til at reflektere over vores egen tilværelse her og nu. Er der noget vi har mistet undervejs til al vores rigdom og den fornuftsbaserede tænkning?
Morten Juvets malerier viser en surrealistisk verden som vi må se på som meditative billeder, som giver vores virkelighedsopfattelse et spark bagi. At ræven er en lurifax ved vi jo alle, og uden at påstå, at Juvet tager standpunkt for eller imod vilde dyr i vores fauna, er det ikke vanskeligt at aflæse, at hans forhold til dyr er vældig tilstedeværende i hans billedkunst… Det være sig fugle af alle slags og hjortedyr, disse optræder oftest i den nordiske birkeskov og med en farvepalet som viser os en sand romantiker i en surrealistisk billedverden.” (Per Rune Hansebråten i kataloget ”Utsikt fra skogbrynet”, oversat af fra norsk af KunstCentret Silkeborg Bad)

Morten Juvet identificerer flere temaer i kanin-brugen, særlig disse fem: Run rabbit run, Alice in Wonderland, landlig idyl med kat og kaniner, kaninen som symbol på uskyld og endelig kaninen som et uroelement. Hans malerier er hver for sig ’heraldisk opbyggede’, dvs. kunstnerne har stillet en række krav eller benspænd for sig selv i forhold til udformning, fx selve formatet, benyttelse af lyrikstrofer, samt billedelementer som egeløv og fluesvampe.

At malerierne er nyfortolkninger fremgår af fællestitlen COVER, som både betegner LP-pladerne paphylster og det at indspille en kendt sang på ny i en personlig form. Men i Juvets malerier sker der noget mere end i en ordinær coverversion; det minder mere om variationer og improvisationer som man kender det fra nyere dele af jazzmusikken, hvor nytolkningen kan ligge fjernere fra standarden end det som er almindeligt for popmusikken.

COVER består konkret af en serie på lidt flere end 40 malerier, skabt fra 2010 frem til i dag.