2020

11. januar - 10. maj 2020

ØJEBLIK.

Kontrapunktiske beretninger
Udstillingen er en grafisk installation, hvis samlede fokus er tid: Den tid der går og den tid der står stille. Publikum er omgivet af værker, som kunstnerne har skabt til de konkrete udstillingsrum i KunstCentet Silkeborg Bads øvre etage. Billedkunstnerne Tina Gjerulff, Joe Ingvartsen, Lis Rejnert Jensen og Steen Rasmussen står i et nært samarbejde bag udstillingen, som omfatter forskellige beretninger om tiden og en visuel undersøgelse af denne. Udtryks- og formmæssigt oplever publikum på et ØJEBLIK hele spekteret fra klassisk grafik til tredimensionelle installationer. Læs mere

11. januar - 24. maj 2020

HUMAN ART CULTURAL DIALOGUE

I sit projekt Human Art Cultural Dialogue har den armenske fotograf Tatev Mnatsakanyan fotograferet ældre, måske i dag lidt glemte kunstnere. Hun har undersøgt kunstnernes tanker og bekymringer, som de kommer til udtryk i deres ansigter uanset kunstart eller nationalitet. Portrætterne omfatter ældre kunstnere og videnskabsfolk fra bl.a. Egypten, Polen, Norge, Danmark, Østrig og Schweiz. Projektet peger også på, at kunstnere, der i deres ungdom var banebrydende, ofte først opnår anerkendelse efter deres død.
Tatev Mnatsakanyan er internationalt anerkendt fotograf, og hun har deltaget i kunstfestivaler og haft fotoudstillinger i en lang række lande. Læs mere

18. januar - 22. marts 2020

SPROG ǀ LANGUAGE

Jubilæumsudstilling fra Silkaden, der opstod i 1990 og dermed nu kan markere 30-års jubilæum som kunstnersammenslutning. Med SPROG ǀ LANGUAGE skaber de nuværende medlemmer med hver deres udtryk en samlet manifestation af billedsprogets styrke og særlige karakter. Udstillingen er en påmindelse om det visuelle sprogs værdi og evne til at kommunikere. Gæstekunstner: Jiři Kylián (NL). Læs mere

18. januar - 24. maj 2020

JAN HOLGER JERICHAU - SKULPTUR

Jan Holger Jerichau (1937-2019) var billedhugger. Han arbejdede med skulptur i mange forskellige materialer - de senere år hovedsageligt i træ. Med udgangspunkt i det abstrakte blev han mere fabulerende med årene: væsener og symboler træder frem fra det udskårne træ, hvor overfladen ofte er bearbejdet med farve, voks eller belagt med bladguld. Jan Holger Jerichau var fjerde generation af kunstnerslægten Jerichau og levede med arven fra den kunst, som hans forfædre havde skabt. Læs mere

30. maj - 23. august 2020

VANDLEGEME

Denne soloudstilling, Vandlegeme af performance- og billedkunstner Nana Francisca Schottländer, undersøger udvekslinger mellem menneske og andet-end-menneske udfoldet i kropslige møder med Silkeborgs landskaber og de væsener og fænomener, der bebor dem. Værkerne kredser om intimitet på tværs af arter og værensformer – grænsende til det erotiske. Foto, video og skulpturelle objekter samles i en rumlig installation, som også konkret inddrager de besøgende. Læs mere

30. maj - 30. august 2020

DAGEN VARER EVIGT  

Tid er i centrum for udstillingen. Kunstnergruppen DeV+ viser en række nyskabte værker, hvor de undersøger, hvad tiden betyder for os. Det er tiden som absolut og lineær, tiden som fornemmet, tiden som tidløs … Værkerne præsenteres som én samlet installation af fotografi, film, skulptur, tegning, m.m.
Kunstnere: Sofie Hertz (DK), Susanne Schmidt-Nielsen (DK), Kristina Kvalvik (N), Kirsten Schauser (DK), Michala Norup (DK) og Kristine Djurhuus (DK). Læs mere

30. maj - 6. september 2020

NATURLIG REBEL: Tamara De Laval og Charlotte Petersen 

I dialog med rummene iscenesætter to kunstnere en udstilling om drømme og livsrum. Som kunstnerne siger: Vores udstilling kan godt lide mennesker. De ønsker med deres værker at skabe plads til sjælen og livskraften. NATURLIG REBEL omfatter malerier, en film samt skulpturelle værker og installationer.
Kunstnere: Tamara de Laval (S) og Charlotte Petersen (DK). Læs mere

5. september - 11. december 2020

FOREST DOCUMENTS

FOREST DOCUMENTS er en samling af værker, der undersøger hvad en skov er. Amazonas-skoven spejler sig i vand og inviterer os ind i et animeret landskab, der åbner vindue til en anden kosmologi og måde at forstå og være i skoven. Med en kombination af videoværker, fotoinstallation, lydbilleder og social interaktiv kunst møder beskueren ikke et univers, men et pluri-vers af forskellige skove. Projektet gennemføres af antropolog Stine Krøijer og fotograf Mike Kollöffel  i samarbejde med billedkunstner Berit Nørgaard og Jonas Fritsch og Halfdan Hauch Jensen, AIR Lab ved ITU. Læs mere

12. september - 11. december 2020

ROD I NORDEN

En udstilling, der ser udad og opad, nemlig mod Norden og det nordiske. Kunstnerne har noteret sig en fælles rod i og interesse for das Unheimliche, for det nordiske tungsind, for ambivalensen i mødet mellem natur og kultur, og for menneskets mystiske identitet. Naturen anskues (ofte) langt væk fra politiske gøremål og anskuelsen kredser om de energier, der findes i udkantsområder, hemmelige haver - et terrain vague på kanten mellem natur og kultur. Grafik vil være udstillingen bærende medie. Danske kunstnere: Vibe Bredahl, Malene Hartmann, Svend-Allan Sørensen, Gitte Bach og Knud Odde. Gæster: Elina Länsman (FI), Anker Mortensen (FO), Kent Iwemyr (S) og Jenny Hampe (USA/N). Læs mere

12. september 2020 - 10. januar 2021

COVER

Morten Juvets (N) projekt COVER består af 45 malerier, alle i det samme kvadratiske format - som et pladecover. Motivisk udgør kaninen det fælles, flertydige metafor, og alle malerier refererer til rockmusikkens tekster, hvor netop dette sårbare, men frie, dyr går igen. Kunstneren kombinerer visuelle dele fra de oprindelige pladecovers med sit eget kanin-sprog. Projektet peger på en sammenhæng på tværs af musikgenrer. Læs mere