Kamp og leg – Bertamaria Reetz

12. januar - 28. april 2019

 

Maleri, grafik, tegning og skulptur er de væsentlige udtryk den tyske billedkunstner Bertamaria Reetz benytter. Udstillingen på KunstCentret Silkeborg Bad har overskriften ”Kämpfen und Spielen” – at kæmpe og lege. Det er den første soloudstilling i Danmark for den 65-årige kunstner. Hendes kunstneriske arbejde kredser om menneskene.

Hoveder og ansigter i mange afskygninger og modelfremstillinger, er de fremherskende motiver for denne maler og billedhugger der kommer fra Køln-området. I centrum for hendes arbejde står de eksistentielle spørgsmål, livet som en søgen efter klarhed og sandhed.

Først og fremmest rører hun betragteren, adresserer denne, udfordrer og konfronterer ham/hende med sig selv og den personlige opfattelse af det viste. Kunstbegrebet – forstået som den skabende proces hvor stoffet dannes – viser på træffende vis hen til Reetz’ arbejdsmetode, idet stor omhu, koncentreret planlægning og præcis håndværksmæssig bearbejdning kendetegner hendes skabelsesproces. Hun fortæller om sin fordybelse i skabelsesprocessen, at den er en kombination af kamp, hårdt arbejde og en legende tilgang.

Resultatet – kunstværket – markerer for hende afslutningen af hendes arbejde og for betragteren en begyndelse på en ny refleksion omkring denne egen eksistens. Bertamaria Reetz er en kunstner, der glad for at eksperimentere. Igen og igen forsøger hun sig med nye materialekombinationer. Den til kun det allermest væsentlige reducerede, ekspressive fremstilling kendetegner hendes arbejde, hvilket også går for hendes laveringer. Dynamiske, levende og energifyldte er disse værker. Som hendes malerier gør det, associerer og peger også disse værker hen til forgængeren Käthe Kollwitz. Kollwitz er et gennemsyrende, underliggende tema i kunstnerens praksis.

Bertamaria Reetz gik relativt sent kunstens vej. Efter en tid som autodidakt, understøttet af undervisning hos Antonin Málek og Rainer Aring i Køln, studerede hun i 1991-94 på Kunstakademiet i Düsseldorf hos prof. Siegfred Cremer. Ved den tid viste hun første gang sine værker for offentligheden. Størstedelen af hendes tidlige værker blev præsenteret i kirker og andre rum med religiøs funktion. I de senere år er museer, kunsthaller og gallerier blevet mere opmærksomme på Bertamaria Reetz, der har udstillet nationalt såvel som i Polen, Frankrig og Italien. Kunstneren arbejder med udgangspunkt fra sit værksted i Kloster Knechtsteden, Dormagen, Tyskland.
--------
Bertamaria Reetz står ligeledes bag en række sociale kunstprojekter. Sigtet med hendes globale sociale kunstprojekt “Blauschaf-Herde” (Den Blå Fåreflok) er at promovere gensidig tolerance og fred: Alle er ens – Enhver er vigtig. Den Blå Fåreflok besøger KunstCentret Silkeborg Bad ved en event i starten af april 2019.