Everything represents. Nothing is

25. maj - 25. august 2019
 

Udstillingen sætter fokus på Ingmar Bergman og billedkunsten. Den omfatter værker af Maria Finn, Axel Fridell, Ragnar Kjartansson, Hanna Ljungh, P. A. Lundgren, Magdalena Von Rudy, Ylva Snöfrid samt klip fra Bergman-film.

Sidste år ville Ingmar Bergman (1918-2007) være fyldt 100 år. Dette blev markeret i Sverige og udlandet med flere kulturelle begivenheder. På billedkunstens felt har Gävle Konstcentrum sammen med Ingmar Bergmanstiftelsen i Stockholm tilrettelagt en udstilling med nutidige kunstnere som på forskellig vis tager afsæt i Bergmans kunstneriske værk. Endvidere peger udstilling på Bergmans eget forhold til billedkunst. 

Billedkunsten er altid nærværende i Bergmans film og tæt forbundet med livet selv. I samme øjeblik som Bergmans film stiller spørgsmål om hvad kunsten betyder for mennesket stiller han også spøgmålet om hvad det vil sige at være menneske. Kunsten er en kraft, en måde at spejle livet på og søge svar på de store spørgsmål. Det at skabe er en nødvendighed for at bearbejde og håndtere egne tildragelser og de tidlige traumer. Samtidig er tilværelsen et teater, hvor mennesker skaber en person og lever i kulisser. ”Alting forestiller. Intet er”, siger teaterregissøren i filmen Efter repetitionen fra 1983. Bergmans film indeholder en vedholdende diskussion om tilværelsen som synes at indeholde flere dimensioner og kunsten fungerer som en nøgle og et redskab til ikke bare at komme ind på disse, men også i grunden spejle, og dermed bearbejde og forandre dem. 

Axel Fridell (1894-1935) regnes for en af Sveriges største grafikere. I sit korte liv var han periodisk bosat i Paris og London. Han skildrede med stor indlevelse de fattige og udsatte han mødte, ligesom han var inspireret af Charles Dickens historier. Bergman havde en af hans raderinger i sit hjem. P.A. Lundgren (1911-2002) var en af de helt store svenske filmarkitekter og scenografer. Han samarbejdede med Ingmar Bergman om hele 18 filmer fra perioden 1946-1971. Helt konkret skabte han kirkebillederne til filmen Det Syvende Segl med kalkmalerier som forbillede.

Maria Finn (f. 1963) er en svensk kunstner, som bor og arbejder i Danmark. Hun arbejder med tegning, foto og film, hvor tematikken er landskab, erindring og hierarkiske strukturer. Hun arbejder med betydningen af tomrummet i billedet, hvad der er synligt og hvad der dermed går tabt. På udstilling vises hendes video Sommeren efter Monica. Ragnar Kjartansson (f. 1976) er en islandsk performancekunstner, maler, billedhugger og musiker som ofte benytter gentagelsens element i sine performances og videoinstallationer. Stemningen er er blanding af humor og alvor i analysen af tilværelsen. På udstillingen vises et spor fra videoværket Scenes from a Western Culture. 

Hanna Ljungh (f. 1974, USA) har base i Stockholm, hvor hun arbejder med video, foto og installationer, der tematisk bearbejder vilkårene for menneskelig eksistens, særlig forholdet til natur. Hendes videoværk Vedergällning indgår i udstillingen. Magdalena Von Rudy (f. 1973) er oprindelig polsk og bor nu i Tyskland. Hun arbejder undersøgende med videokunst og har selv peget på Bergmans film og katolske messer som tidlige inspirationskilder. Svenske Ylva Snöfrid (f. 1974) arbejder med maleri, installation og performance, og i hendes installation på udstillingen stilles mange af de samme spørgsmål til forholdet betragter/publikum og til eksistensen som hos film- og teaterinstruktøren Bergman. 

Everything Represents. Nothing Is. kan opleves 25. maj – 25. august 2019 på KunstCentret Silkeborg Bad.

Gävle Konstcentrum i Sverige har tilrettelagt udstillingen, der vises i samarbejde med Stiftelsen Ingmar Bergman, Fotografisk Center i København og en række udlånere.