ORD til ANDET

29. juni - 8. september 2013

Lars Abrahamsen / Eske K Mathiesen - Helle Baslund / Thøger Jensen -
Jens Bohr / Knud Sørensen.

Tre billedkunstnere og tre forfattere mødes i en udstilling, der sætter fokus på gensidig inspiration mellem kunstnere og kunstarter. Her er både poesi, tekst, grafik, maleri og skulptur.

Kunstarter i samklang

Der sker noget i mødet, når kunstarterne står over for hinanden. For kunstnerne og for publikum.

ORD til ANDET er et ligeværdigt møde mellem digtning og billedkunst. De tre digteres værker har fået fysiske former og udstilles sammen med billedkunstnernes værker. De kunstneriske udtryksformer står ikke i et illustrativt forhold til hinanden, men over for hinanden, med lige værd. 

Ved disse møder mellem udtryksformerne vil publikum måske kunne nærme sig en forståelse af de respektive udtryks egenart.  

Et parvist møde 

Kunstnerne relaterer sig parvist til hinanden:

Forfatteren Knud Sørensen (f. 1928) står overfor grafikeren Jens Bohr (f. 1952)

Forfatteren Thøger Jensen (f. 1960) møder maleren Helle Baslund (f. 1955)

Digteren Eske K. Mathiesen (f. 1944) er i dialog med billedhugger Lars Abrahamsen (f. 1953).

Publikum får indblik i samklange og forskelle mellem udtryksformerne hos hvert af de tre ’par’. Digternes og billedkunstnernes værker både mødes, finder genklang, og står hver for sig. Alle seks kunstnere viser fortrinsvis nyskabte værker.

Naturen som inspirationskilde

Ligesom de tre billedkunstnere alle arbejder indenfor et felt, hvor naturen og det direkte umiddelbart sansede indtryk kan ses som et fællestræk – arbejder de tre forfattere også delvis i samme boldgade.

ORD til ANDET handler også om naturen som evig kilde til inspiration. Hos alle de deltagende kunstner er der dog et stærkt refleksivt niveau, så de færdige værker i høj grad rummer en bearbejdning af stoffet.  

Der udgives katalog til ORD til ANDET i maj 2013. 

ORD til ANDET er tilrettelagt i samarbejde med Sopienholm og kan opleves på KunstCentret Silkeborg Bad i perioden 29. juni – 8. sept. 2013.

Hør indslag om ORD TIL ANDET sendt i Kulturnyt 7. august 2013: http://www.dr.dk/P1/Kulturnyt/Udsendelser/2013/08/08112832.htm