essay our helpers prob stats homework help

Landet ud af skabet


19. januar – 23. juni 2013
 

Kunstnergruppen KONTEKST afsøger nye vinkler og udvider landskabet som overordnet begreb.

Gruppen skildrer ikke landskaber i illusionistisk forstand, men derimod skaber de med deres værker nye refleksionsrum. Af og til udgør deres værker landskaber - i sig selv.

Landet ud af skabet kredser om naturen og kunstværkets forhold til naturen. Det er naturen som forudsætning, evig inspirationskilde og som en uomgængelig samtale.
 

Et krydsfelt mellem kunst og natur

Den flertydige overskrift synliggør kunstnernes arbejde i krydsfeltet mellem kunst og natur. Samtidig peger overskriften på det bevidste opgør med traditionen for landskabsmaleri, der fastlægger bestemte positioner for natur, værk og betragter.

Når den grønne natur rundt om os gøres til motiv og mennesket dermed til betragter, indtræder en adskillelse mellem natur og menneske, som filosofisk set er vanskelig. Uden natur var mennesket her ikke. At skabe et billede eller et andet kunstværk er en kulturel indgriben og medfører uvægerlig en tolkning af det, som er natur.

Billedkunstnernes forfinede evne til at iagttage og sætte det sete i relation til en synsvinkel er central. Det kunstneriske udtryks form kan inspirere os til nye tanker om orden og uorden i naturen og om vores eget forhold til naturen. 
 

KONTEKST med to gæster

Gruppen KONTEKST består af Ralf Mabillon, Marianne Thingholm, Bjørn Kromann-Andersen, Ole Lindqvist og Ina Olsen. Som gæster har de inviteret Morten Barker og Karen Gabel Madsen.

Ralf Mabillon arbejder i installation med mødet mellem ydre og indre landskaber og erindringer. Også andre af kunstnerne trækker på stof fra deres eget liv.

Ina Olsen oplever personligt en stor forbundenhed med natur og det er denne forbundenhed som er drivkraft i hendes kunst.

Ole Lindqvist arbejder med hvordan følelser kan være knyttet til landskaber og konkret i et tværæstetisk møde mellem sin egen billedkunst og musikværket Winterreise af F. Schubert.

Bjørn Kromann-Andersen arbejder med proportionsforskydninger og en bevidst vælgen af at se forholdt mellem natur og natulighed i et omvendt, uventet perspektiv, ihukommende barndommens iagttagelsesmåde.

Marianne Thingholms landskabscollager er i midten sløret, fremstå som et hul, netop det sted og den sammenhæng, der igen og igen efterstræbes.
 

Selvkommenterende samtidskunst

Ofte har kunsterne indarbejdet selvkommenterende niveauer i deres værker. Det er tydeligt i den aktuelle udstilling, at kunstnerne nogle gange bevidst eller ubevidst opererer med en form for ”skævheder” i deres værker. Disse skævheder rummer måske en tolkning eller peger netop på, at billedet ikke er natur, men netop billede.

Kunstnerne udfordrer med deres værker vante tankegange, fordomme og opfattelser, men ikke med provokation som mål i sig selv.

Landet ud af skabet omfatter installationer, skabt i fælleskab mellem to eller flere af gruppens medlemmer, samt sektioner med separate værker.