need paper written literary piece of shakespeare

Road

12. maj – 26. august 2012

I Steen Larsens maleriudstilling ROAD, vil publikum opleve en moderne fortolkning af en gammel tradition, nemlig landskabsmaleriet. Oplevelser på vejen og i naturen har givet kunstneren inspiration.

De fleste af hans malerier er imponerende, monumentale, og panoramiske. Ud over spillet mellem lys og mørke, himmel og hav, ser vi også næsten altid et spil mellem natur og kultur i form af for eksempel en bro, et jernbanespor, en landingsbane, en fjern bebyggelse, et spor, en bil eller en VEJ.

Det er netop Steen Larsens omfattende arbejde med vejen, der er det kunstneriske omdrejningspunkt for udstillingen og den tilhørende bogudgivelse. Vejen, ROAD, er den logiske konsekvens af to passioner, der mødes; naturen og biler. Men samtidig er det også et tema, der rummer uanede muligheder, fordi fortællingerne aldrig stopper. Og fordi selve temaet omkring vejen meget let kan ses som et billede på ethvert menneskes bevægelse og vandring gennem tilværelsen.

Udover de omkring 50 store og små malerier, indgår også den fotografiske proces som et element i udstillingen. Her har kunstneren selv været ’on the road’ og set alting i dobbelt forstand gennem en linse. Han har søgt det magiske øjeblik, hvor motiv og komposition er perfekt og meningsfyldt.

Det unikke og lykkelige øjeblik bliver bearbejdet og forenklet til ”mentale” landskaber, hvori der skjuler sig utallige tolkningsmuligheder. Processen tilføjer en mystisk dimension. Det fotograferede motiv ligger nu bag maleri. Og maleriets samlede udtryk indfanger som en slags sindbillede lidt af det uudsigelige i verden, det som ikke kan beskrives med ord.

Bogen, der er udgivet i forbindelse med udstillingen, har tekst af bl.a. kunstkritiker Lisbeth Bonde. Bogen giver læseren overblik og tilbageblik på Steen Larsens arbejde med vejen som inspiration. Den fortæller både om motiverne og giver læseren et indblik i hvordan kunstneren arbejder rent teknisk.