term papers pdf research paper on africa sample of theoretical framework in research proposal

Dialog med Akropolis

8. september - 2. december 2012

Søren Elgaard, Bjarke Regn Svendsen og Karin Birgitte Lund
Kurator: Hanne Pedersen

Antikken i dag
Tre danske kunstnere går i dialog med Akropolis i Athen, et af den vesteuropæiske kulturs pejlemærker. Karin Birgitte Lund (f. 1946), Bjarke Regn Svendsen (f. 1949) og Søren Elgaard (f. 1951) undersøger, hvordan de selv og andre oplever den antikke græske kunst, og omsætter denne oplevelse til ny kunst.

 

Nutidige indtryk
De tre kunstnere arbejder med temaer som fragmentet, antikken og nutiden, oplevelsen af at stå foran en fjern tids skulpturelle udsagn, farvebrugen på de antikke skulpturer og konstruktionen af rum i templerne på Akropolis. Endelig arbejder de med helhedsoplevelsen af at være i byen Athen og på Akropolis, hvor turister, løse hunde og kraner er nutidige elementer.


Maleri af Søren Elgaard

Erechtheion-templet med de 6 kvindelige karyatider har i særlig grad tiltrukket sig kunstnernes opmærksomhed.


Fotografi af Bjarke Regn Svendsen.

Ældre kunstnere og antikke værker
Ud over de tre nutidskunstneres værker omfatter udstillingen Dialog med Akropolis afstøbninger af græske antikke skulpturer og dokumentarisk materiale fra Antikmuseet. Med på udstillingen er også værker af billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863 – 1945), der omkring år 1900 var optaget af den græske antikke kunst.

 

Anne Marie Carl-Nielsen: Løvehoved. Tilhører Antikmuseet i Aarhus.

Udstillingsbog med historisk dimension
I udstillingsbogen uddybes denne historiske dimension. Efter de arkæologiske udgravninger på Akropolis i starten af 1800-tallet havde afsløret tidlige skulpturer, der var bemalede, opstod der en ny interesse for den græske kunst i løbet af århundredet. Universitetssamlinger og museer rundt om i Europa ønskede eksempler herpå, og danske kunstnere som Anne Marie Carl-Nielsen, Hedvig Kinch (1872-1956) og Marie Henriques (1866-1944) indgik i et samarbejde med arkæologerne.

 

Maleri af Søren Elgaard.

Inspirationskilde gennem århundreder
Projektet Dialog med Akropolis viser som helhed, hvordan Akropolis gennem århundreder har været en inspirationskilde, dengang som nu.

Udstillingen Dialog med Akropolis kan opleves i perioden 8. september – 2. december 2012 på KunstCentret Silkeborg Bad. Senere vises den på Antikmuseet i Århus.

 

Kopi af figurgruppe fra Parthenon. Tilhører Antikmuseet i Aarhus.

 

Maleri af Søren Elgaard

 

Tegning af Karin Birgitte Lund

 

Fotografi af Bjarke Regn Svendsen.