help with conclusion of essay essay written online controversial issues for essays

DyreDamer

20. maj - 18. september 2011

En temaudstilling med samtidskunstnere og en tvetydig, humoristisk overskrift!

Billedkunstnerne Vibe Bredahl (f. 1974), Louise Hindsgavl (1973), Lykke Andersen (f. 1974), Lisbeth Bank Nielsen (f. 1976), Marika Seidler (1972), Lisa Strömbeck (f. 1966), Anna-Karin Brus (1971), Tanja K. Jensen (f. 1980) og Stephanie Donsø (f. 1978) anvender alle referencer til og inspirationer fra naturen og dyrene i deres kunst.

Udstillingen DyreDamer præsenterer i alt ni kunstnere fra Danmark og Sverige, som ud over at have fødselsår tæt på hinanden også har en gennemgående – eller tilbagevendende – motivkreds til fælles, nemlig dyret.

DyreDamer undersøger den kendsgerning, at netop så mange kvindelige kunstnere i samtidskunsten hver for sig beskæftiger sig med emner, der knytter sig til dyret som motiv, mennesket sammen med dyret, eller et dyr-natur perspektiv. Hvilke nøgler til forståelse dukker op, når kunstnerne opleves samlet? 

Er der faktisk en længsel efter natur? Er der tale om et brud med en naturidyllisering, et brud med tidligere generationers kunstneriske praksisser eller er der hel andre ting på spil?

Udstillingen rummer udelukkende værker, som er skabt specifikt til DyreDamer. Udstillingen er samtidig en præsentation af hver af disse unge kunstnere.

DyreDamer ligger i spændingen mellem det velkendte, det forventede og det helt nye værk.

Kun enkelte af kunstnerne har udstillet sammen tidligere, men det er første gang, de alle er samlet i en kurateret udstilling. Mag. art. Birgitte Agersnap og billedkunstner Stephanie Donsø har forestået kurateringen. En workshop og resultaterne af denne workshops samtaler og diskussioner er gjort tilgængelig for publikum, således at kunstnerens og kuratorernes refleksioner over, hvorfor dyretemaet anvendes så meget af de kvindelige kunstnere, også får et sprogligt udtryk, der kan inspirere publikum.

DyreDamer er specialdesignet til Skovvilla, som ligger naturnært midt i et gammelt fredskovområde. Besøgende vil derfor let kunne kombinere et udstillingsbesøg med en vandretur i skoven eller rundt om Ørnsø.

DyreDamer kan opleves på KunstCentret Silkeborg Bad i perioden 20. maj -18. september 2011.

Indbydelse