electronic thesis and dissertation lsu write essay my academic goals phd thesis on sustainability

DET SUBLIME LANDSKAB

1800-tallets malere på Silkeborgegnen

7. maj - 28. august 2011
"En både stor og imponerende udstilling om 1800-tallets danske maleres skildring af Silkeborg- og Himmel-bjergegnens landskaber" , skriver Rigmor Lovring i Kunstavisen. Læs hele omtalen her
"Sagte vibrerer Dreyers motiver som en sløret sommerdag, og ud af skoven kommer en enlig fårehyrde til idyllens spredte bakker og søer - et eventyr kan begynde". (Politiken 2.6). Læs hele klummen her
Se indslag om udstillingen i TV2 Østjylland "Guide" 12. maj 2011
Lyt til indslag sendt i DR Kulturnyt 9. maj 2011

Denne kunsthistoriske udstilling handler om de første 75 år, hvor Hjejlen sejlede på Silkeborgsøerne. Oplev malerier med motiver fra den midtjyske natur, som kunstmalerne oplevede den i slutningen af 1800-tallet.

Netop kunstmalerne var de første "turistambassadører" for egnen, når de efter deres sommerbesøg drog hjem til København og viste deres malerier med lyngklædte bakker, dejlige skove og smukke søer.

Et oplagt mål for landskabsmalerne

Himmelbjergegnen blev et oplagt mål for guldalderens danske landskabsmalere, og det er det udstillingen beretter om. For nogle malere blev det kun til en enkelt eller få besøg, mens det for andre blev et livslangt kærlighedsforhold.

Der blev aldrig tale om en koloni som ved Skagen eller i Odsherred, og heller ikke egentlig beslægtede malere som fynboerne. Der blev til gengæld tale om en egn, der konstant tiltrak vidt forskellige landskabsmalere i mere end hundrede år - og stadig gør det.

Kendte og mindre kendte kunstnere

Både kendte og mindre kendte malere, som malede på Himmelbjergegnen, er repræsenteret i udstillingen. Nogle kom kun en enkelt gang, mens andre vendte tilbage gang på gang.

Udstillingen fremviser såvel store galleribilleder som helt små studier. Udstillingens kurator, Palle Kousgaard, har ønsket at repræsentere de mest markante kunstnere med flest værker. Derfor er der også kunstnere, som ikke er repræsenteret.

I udstillingen kan man blandt andet opleve værker af Dankvart Dreyer (1816-52), P.C. Skovgaard (1817-1875), Vilhelm Kyhn (1819-1903), Godtfred Rump (1816-80) og F.C. Kiærschou (1805-91). Desuden ses værker af en generation af malere, der fødtes i tiden omkring Silkeborgs grundlæggelse, og som gentagne gange vendte tilbage til egnen. Det var malere som Janus La Cour (1837-1909), Hans Friis (1839-1892), Christian Zacho (1843-1913), Harald Foss (1843-1922), Godfred Christensen (1845-1928) og Johannes Boesen (1847-1916). Blandt de yngste på udstillingen kan nævnes Ejnar Nielsen og Pauline Thomsen.

Skønhed og mystik

Malerne illustrerede Himmelbjergegnens storslåede landskab for en større del af den danske befolkning og var derfor med til at skabe interesse for egnen. At der i Danmark fandtes en egn, der i skønhed og mystik kunne sammenlignes med Skotland, Harzen og Schwarzwald understøttede den nationale identitet i en tid, hvor opmærksomheden var vendt indad.

For kunstneren er den faktuelle beskrivelse en væsentlig del af hans værk, men der er også tale om en tolkning. Skal kunstneren skildre sin betagelse, et ideallandskab eller rette ind efter en kunstpolitisk doktrin?

Både fotografiet og friluftsmaleriet var på denne tid undervejs med at blive en del af billedskabelsens verden. Det at male et landskab var ikke bare at slå et lærred op, og så male. At kunne male krævede, at man enten assimilerede tidens kunstneriske idealer eller slap alle ideerne og malede ”af hjertet”.

Nogle af de ca. 70 malerier, der vises på udstillingen, kan stedmæssigt lokaliseres, men langt fra alle, og det var da heller ikke alle malernes hensigt at male topografisk korrekt. Det væsentlige var for dem at vise noget kulturelt karakteristisk, ikke at afbilde et konkret landskab. Men langt de fleste billeder har direkte tilknytning til egnen.

Museer og private ejere over hele landet har udlånt værker til udstillingen.

Udstillingen og den tilhørende bogudgivelse er støttet af Silkeborg Kommune, Knud Højgaard Fond, Kjems-Fonden samt en lang række lokale sponsorer, der står bag fejringen af Hjejlens 150-års jubilæum.

Det sublime landskab - 1800-tallets malere på Silkeborgegnen kan opleves på KunstCentret Silkeborg Bad i perioden 7. maj - 28. august 2011.

I samme periode sættes også fokus på Hjejlen med en nutidig udstilling: