Et andet perspektiv

Kurt Heegaard Jakobsen (f. 1940) er kendt af mange som en farverig ildsjæl i Silkeborgs kulturliv, især som aktiv musiker i Bourbon Street Jazzband og som kulturel igangsætter i byen siden han for 37 år siden valgte at bosætte sig her.

Det har gennem mange år været givende for Heegaard Jakobsen at kunne udfolde sig i vekselvirkningen mellem malerens private enrum, hvor han er helt alene, og så i musikernes samarbejde og den store ståhej med koncerterne og festivalernes mange mennesker.

Udstillingen Et Andet Perspektiv handler specifikt om hans maleri, om baggrunden for det og om hvordan det har udfoldet sig gennem årene. Overskriften Et andet perspektiv kan dermed forstås i forhold til denne netop anden side af Heegaard Jakobsens kreative univers. Men overskriften henviser også til malerens eksperimenter med perspektivet i maleriet. Et ofte anvendt fugleperspektiv frigør det sete fra normale forventninger.

Kunstnerens motivtyper er byrum, landskaber, portrætter af enkeltpersoner og scenarier med flere mennesker i forskellige situationer. På udstillingen er der eksempler på dem alle. Inspirationen til et bestemt motiv kan komme fra mange forskellige steder; fra en set virkelighed, men også fra trykte billeder i dagspressen eller forskellige bøger.

Selv om det måske ikke så ofte springer i øjne som det første, idet man på grund af den indlysende nærhed til noget virkeligt iagttaget, forføres til at antage, at billedet er en kopi af virkeligheden, kan man roligt regne med, at der hist og her er ”redigeret”, fjernet et hus, tilføjet et buskads eller en person, der ikke var der i situationen, osv. Det hele gøres for at skabe et godt billede, med dets egen visuelle rytme, fortælling og mening. Faktisk netop løsrevet fra virkeligheden for at kunne blive sig selv – sin egen billedets virkelighed.

Derfor kan det heller ikke overraske, at det blandt Heegaard Jakobsens danske forbilleder er kunstnere som Edvard Weie, Søren Hjort Nielsen, Harald Giersing med flere som kunstneren orienterer sig efter, når det angår fortolkningsmuligheder i forhold til det sete. Endvidere fik han tidligt et ståsted i forhold til dansk modernisme på malerskolen i Herning, og siden på akademiet i Århus.

Der er ingen tvivl om at Kurt Heegaard Jakobsen har fundet og dyrker sin egen penselskrift, en skrift der er så karakteristisk, at har man først lært den at kende, vil man genkende hans malerier hvor end man møder dem. Lyset i billederne er for Heegaard Jakobsen af større betydning end man umiddelbart skulle tro. Mange antager umiddelbart motivet for at være det vigtigste. Billedet skal fungere rent visuelt gennem tilstedeværelsen af lys, gennem dynamikken mellem lyse og mørkere partier. Kunstneren ser byrummet eller landskabet som en slags foranderligt kalejdoskop, hvor lysrefleksionen i omgivelserne ændrer sig over dagen. 

Når Kurt Heegaard Jakobsen så ofte anvender det kvadratiske format til sine billeder, skyldes det flere ting. Det kvadratiske format er ikke på forhånd et horisontalt landskabsformat eller et vertikalt portrætformat. At vælge kvadratet, er derfor at frigøre sig fra konventioner om, hvad der kan forventes af billedet.

Der er udgivet en bog på 80 sider i relation til udstillingen Et andet perspektiv. Udvalgte værker af Kurt Heegaard Jakobsen. Bogens billedmateriale er fotograferet af Jens Anker Tvedebrink og teksten er forfattet af direktør Iben From fra KunstCentret Silkeborg Bad, hvor bogen kan erhverves for 100 kr.