TEXT - 5th International Artist's Book Triennial Vilnius 2009

5th International Artists' Book Triennial Vilnius 2009

En række Artists' Books er i denne udstilling hentet direkte fra den internationale triennale i Vilnius, som i en årrække har været et omdrejningspunkt og kraftcenter for denne specielle kunstneriske form, hvor grafikere, blandformskunstnere, fotografer, digtere, og konceptkunstnere anskuer begrebet ”bøger” ud fra vidt forskellige indfaldsvinkler.

Artists' Books er endnu et forholdsvis nyt kunstnerisk medium, som udviklede sig med de muligheder som teknologi som kopimaskiner og offset trykkeri åbnede i 1960'erne. Denne udtryksform gav kunstneren mulighed for at nå et større publikum uden de store

økonomiske omkostninger. Artists' Books indeholdt, da kunstformen fødtes, også ideen om

kunsten som demokratisk, kunsten som noget der kan nå alle mennesker. Og denne

opfattelse ligger samtidig i direkte forlængelse af den traditionelle bogens status i dag, netop som noget alle har adgang til.

Artists' Books er i dag et udtryksfelt med et bredt spektrum af kunstneriske tilgange. Temaet for “5th International Artists' Book Triennial Vilnius 2009” er denne gang ”tekst” (text). Resultatet er blevet en række forunderlige, sære, skæve, poetiske, overraskende, urovækkende til tider grænseoverskridende værker, der både ligner og ikke-ligner dét, man normalt har stående i reolen under betegnelsen bøger.

Temaet ”tekst” bringer sprog, skrift og kommunikation i forgrunden, uanset om kunstneren tager fat i brevet, dagbogen, digtning eller andre tekstformer kendt fra bøgernes verden. Værkerne kan bestå af papir, metal, træ eller et hvilket som helst materiale eller kombinationer af materialer. De kan være trykte, syede, bestå af collager og mange andre ting. Fælles for dem er, at de enten er unika eller kun findes i et yderst begrænset oplag. Det er en spændende oplevelse at se forskellige landes kulturer, traditioner eller skoler afspejlet i de udstillede artists' books. Udstillingen er dokumenteret i et smukt katalog - i sig selv en artist's book, som findes tilgængeligt i et nummereret og begrænset oplag.