Svend Wiig Hansen grafik fra Thomas og Poul Pedersens samlinger

Svend Wiig Hansens grafik fra Studiesamlingen

Wiig Hansens folkelige gennembrud kom hovedkulds, da skulpturen ”Moder Jord” blev udstillet foran Aarhus Rådhus og vakte landsdækkende pressestorm. Skulpturen blev fjernet, men ikke fra folks bevidsthed.

I 1957 stiftede han den lille grafiske udstillingsgruppe ”Mennesket”. Gruppen omfattede også Palle Nielsen, Dan Sterup-Hansen, Erling Frederiksen, Henry Heerup, Reidar Magnus og Albert Mertz, og blev en lille, men vægtig faktor i de års kunstliv. Mod den kolde krigs dystre stemninger, og med en fremherskende tendens til at bevæge kunsten ud i eksperimenter, manifesterede kunstnerne deres humanistiske standpunkt.

I et interview fra den tid udtaler W.H.: "Det er en ulykkelig tid for mennesket. Fantasien, drømmen og troen er taget fra os". Med årene blev det i højere grad Wiig Hansen pointe at se mennesket i dets modsætningsfulde sammensathed. Han skabte monumentale menneskeskildringer i alle medier: maleri, skulptur, tegning og grafik.

Som resultat både af et nært bekendtskab - Wiig Hansen boede i ugevis hos dem - og deres interesse for kunstnerens arbejde findes en større repræsentation af hans arbejder i fotograf Poul Pedersen og hustrus Grafiksamling. Den aktuelle særudstilling viser netop disse værker, samt enkelte værker der stammer fra faderens, fotograf Th. Pedersens Studiesamling.