Rod I Naturen

Rod i Naturen

Gruppeudstilling på KunstCentret Silkeborg Bad 24.1 - 10.5.2009

Rod i Naturen er en udstilling, der hylder naturen som forudsætning og som evig inspirationskilde. Den lidt gådefulde udstillingstitel lægger op til det krydsfelt mellem kunst og natur, hvori den aktuelle udstilling befinder sig.

Rod i Naturen antyder en læsning på mindst to måder. Enten som dét at have rødder et sted og føle tilknytning til et særligt landskab eller som en uorden, noget forstyrrende, bragt ind i naturens ellers så perfekte orden.

Udstillingen Rod i Naturen er skabt af seks billedkunstnere, der har fundet sammen i glæden over og dyrkelsen af naturfortællingen og med naturinspirationen som grundlæggende udgangspunkt. Tillige deler de fascinationen af de nordiske naturdyrkende kunstnere som eksempelvis Johannes Larsen og C.F. Hill. De mødes om det nære, det skæve, det storladne landskab, outsiderne og provinsen. Dette kommer til udtryk i deres værker både

som motiviske forskydninger, pudsige sammensætninger eller ordblomstrende vildt.

De seks deltagende kunstnere er Svend-Allan Sørensen (f.1975), Vibe Bredahl (f.1974), Svend Danielsen (f.1955), Malene Hartmann (f.1974), Knud Odde (f.1955) og Gitte Bach (f.1970), der hver især, enten længe eller indimellem har arbejdet med, hvordan kunsten, kulturen og naturen griber ind i hinanden.

Kunstnerne har inddraget værker af kolleger i den nyere kunsthistorie. I denne inddragelse har de haft fokus på de steder og sprækker, hvor det er ”kikset” for deres kolleger - dér hvor noget er en anelse bevidst eller ubevidst skævt i forholdet mellem billede og natur og dér hvor man undres. Deres intention har også været at lægge netop den ældre kunst på bordet som inspiration. 

Vi oplever alle naturen og den enkelte har hver sin unikke måde at betragte den på – også kunstneren. Men når kunstneren ønsker at skabe et billede er det en kulturel indgriben og medfører uvægerligt en tolkning af det, som er natur. Også en tids naturforhold spiller ind på samtidige billedkunstneres forhold til naturen, hvilket man både ser af de ældre værker og de nutidige værker i udstillingen.

De seks kunstnere må, uanset om de vil det eller ej, igen og igen vende tilbage til naturen og menneskets forhold til naturen, i deres arbejde med kunst. Naturen er en base og en evig, forunderlig inspirationskilde. Men i naturen findes også en foruroligende uorden - iboende eller menneskeskabt.

”Der hvor vores individuelle arbejder mødes, er i et samtidigt syn på NATUREN og det omkring den. Ikke naturen som guldaldermennesket ville se den, men snarere som narrationer med udspring i referencer, poesi, politik, readymades, udklip og sprog (…)”. (Citat Svend-Allan Sørensen).

Derfor er der to emner, der står centralt i udstillingen: Naturbegrebet og den kulturelle indgriben. Naturen som en uomgængelig forudsætning for mennesket, da mennesket uden naturen ikke ville være her. Og at denne kulturelle indgriben og tolkning finder sted uanset, hvor mennesket færdes.

Det er netop noget af det, der er særligt for mennesket; vi forholder os til fænomenerne og søger på mange niveauer også at forme verden. Billedkunstneres forfinede evne til at iagttage og sætte det sete i relation til en synsvinkel er central. Den form som det kunstneriske udtryk får eller har, altså selve kunstværket, kan inspirere os til nye tanker om orden og uorden i naturen og om vores eget forhold til naturen.

Der er i forbindelse med udstillingen fremstillet en ledsagende bog til 75 kr.

Filosofisk set rummer menneskets forhold til natur et interessant skisma. Oftest anvendes begrebet natur i betydningen af alt det grønne, som findes og gror rundt omkring os eller natur som værende kræfter, der er udenfor mennesket. Det paradoksale er jo, at også mennesket kan opfattes som natur, vi er i hvert fald underlagt dens kraft og cyklus. Set på den måde er mennesket omfattet af naturbegrebet.

Samtidig er et kendetegn for netop mennesket, at vi reflekterer over alt hvad vi erfarer og oplever. Og disse refleksioner kan videregives, også når kunstnere gør det. Endvidere påvirker mennesket sine omgivelser, og søger i mange sammenhænge at forme naturen.

 Billedkunstnere har gennem tiden i utallige sammenhænge afbildet naturen i den grønne forstand. Nogle gange på den naturalistiske måde, som egentlig ved sin illusion af virkelighed slører, at der finder en tolkning sted – for billedet selv er jo netop ikke natur. Det er billede!

Svend Allan Sørensen, f. 1975, uddannet på Det Fynske Kunstakademi 1997-2002. Han arbejder ofte med træsnittet, enten alene med skriften eller med en kombination af skrift, poesi og billede. Men også andre medier anvendes. Naturrelationen er tydelig hos kunstneren, der ofte udvælger sig et hverdagsmotiv fra naturen – and, spætte, fuglekasse – og ophøjer det til nærmest ikonisk status. Samtidig insisterer selve billedet på sin naturforudsætning, linoleum eller træ træder tydeligt frem, den levende hånd. Naturens uordentlighed står frem, men beundres og hyldes også af kunstneren, om det så sker gennem bogudgivelser, kritiske/ humoristiske småtekster, eller undersøgelser af menneske-krop og adfærd som natur overfor den udendørs natur som natur.

Vibe Bredahl, f. 1974, uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1994-2000. Humor præger Vibe Bredahls kunst. Hun kan ses som en nytolker af traditionen efter Johannes Larsen (f.esk. med projektet ”Pun Birds”): Naturiagttagelsen er central, men må også fortolkes, sættes relation til noget, for at give mening. Og dette noget må ofte blive mennesket og vore vante antagelser. Hun har deltaget i en række udstillinger i København og i Mellemøsten.

Svend Danielsen, f. 1955, uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1974-78. Fortrinsvis udstillende på Københavnske gallerier og udstillinger. Han er maler med stort M, tillige tegner med et lyst og ekspressivt billedudtryk, præget af en vis vildskab, samt af og til en form for collage/modifikationer af egne værker. Danielsen er den ene af udstillingens lidt ældre deltagere. Ved at dyrke og fotografere pilebuske i potter undersøger han f.eks. forholdet mellem natur og kultur (pottedyrkning), og han undersøger lysets og tidens betydning.   

Malene Hartmann, f. 1974, uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1994-2000. Hun arbejder ofte arbejder serielt, har i et projekt f.eks. afsøgt forholdene mellem den sete virkelighed/ natur, og de associationer det sete kan medføre hos mennesket. Man ser hende anvende en række medier, f.eks. fotografi, collage, tegning og forskellige tryk. Sammen med Gitte Bach viste hun i 2004 udstillingen ”Hybrid” og udgav bogen af samme navn - på forlaget Hurricane, hvor naturen som baggrund for alt i hverdagen blev sat på spidsen, fysisk i form af tegninger, hvor linjer, koncentriske figurer og forestillende elementer vævede sig ind og ud imellem hinanden.

Knud Odde, f. 1955, teoretiske studier i 70'erne, musiker og komponist i Sort Sol 1977-2001, autodidakt som maler. Odde er den anden af udstillingen lidt ældre kunstnere, mest kendt stadig som musikeren fra Sort Sol. Som maler udfolder han et livfuldt, ekspressivt, men også stringent styret maleri med mennesket eller menneskets frembringelser i centrum. Det almindelige bringes til et stærkt nærvær i hans billeder. Landskabsgenren nytolkes.

 Gitte Bach, f. 1970, uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1994-2001. Allerede før sin afgang, men særligt siden har Gitte Bach været en særdeles aktiv udstillende kunstner herhjemme. Hun er den store tegner blandt de udstillende kunstnere, med de foretrukne medier: Blyant på papir. Hendes billedskabelse afspejler stor stilbevidsthed, således citeres fortidens stil og udtryk som integrerede elementer i hendes egne billeder, so ofte udfolder sig i et ”fladt” rum, hvor naturlige proportioner er sat ud af spillet. Menneskelige følelser og menneskers relation til omgivelserne er i centrum i hendes kunst.