EXILE

EXILE

35 billedkunstnere fra ind- og udland bidrager til udstillingen, som er den største satsning på KunstCentret Silkeborg Bad i 2009.

Temaudstillingen EXILE på KunstCentret Silkeborg Bad præsenterer 35 danske og udenlandske kunstneres forskellige fortolkninger af, hvordan begrebet eksil kan forstås i samtiden. Begrebet eksil bruges ofte som en betegnelse for menneskers tvungne ophold uden for deres hjemland, f.eks. på grund af krig eller politiske standpunkter, der ikke stemmer overens med hjemlandets styre. Denne betydning af begrebet eksil er omdrejningspunktet for nogle af udstillingens værker, hvorimod andre værker beskæftiger sig med eksil i en bredere filosofisk eller eksistentiel forstand. Gennem en bred vifte af udtryksformer som maleri, skulptur, installation, video og fotografi fortæller udstillingen en flersidet historie om det at føle sig rodløs og fremmed.

De bidragende kunstnere er:

Mohamed Abouelnaga (Egypten), Hassan AlSoud (Syrien), Gerda Thune Andersen (DK), Gunnar Bay (DK), Kjetil Berge (Norge), Are Blytt (Norge), Bodil Brems (DK), Ayham Dib (Syrien), Nermin Durakovic (DK/Ex-Jugoslavien), Eman Ebraheem (Syren/ Egypten), Jimbut Jun Feng (DK/Kina), Nikos Giavropoulos (Grækenland), Jon Gislason (DK), Tine Hind (DK), Nazem Jawish (Syrien), Nina Kleivan (DK), Smike Käszner (DK), Matthias Köster (Tyskland), Kirsten Lampert (Tyskland), Karen Kjær Laursen (DK), Pernelle Maegaard (DK), Marit Benthe Norheim (DK/ Norge), Per Kristian Nygård (Norge), Gunnar Saietz (DK), Ritu Sarin (Indien), Cornelia Schleime (Tyskland), Jeanette Land Schou (DK), Tenzing Sonam (Indien), Vicky Steptoe (DK), Bent Hedeby Sørensen (DK), Issa Touma (Syrien), Karsten Vogel (DK), Kim Wendt (DK), Ralf Ziervogel (Tyskland), Moustafa Al Yassin (Finland).

Udstillingens tema berører samtidig det almenmenneskelige. Billedkunstnerne formår med deres helt særlige sensitivitet i bred forstand at sætte billeder på forhold, der vedrører selve det at leve; identiteten, tilfældighederne, skæbnen, mv. Med udstillingskonceptet EXILE sættes fokus på en desværre aktuel og vedkommende problemstilling, men det sker i en form, hvor kunstoplevelsen gør refleksionen mulig og fører til håb snarere end håbløshed.

Dr. phil. Else Marie Bukdahl skriver i én af katalogets tekster:

”De mange værker og installationer vil uden tvivl komme til både at udfordre publikum og udvide dets horisont. For det billedkunstneriske formsprog rummer en særlig intensitet og formår på en kraftfuld måde at appellere til beskuerens forestillingsevne, fantasi, tanker og følelser. Og derfor vil publikum uden tvivl opdage nye aspekter i det vanskelige liv, som mange af de personer får, der er nødt til at forlade deres hjemland. Men udstillingsgæsten vil også møde den kampånd, som flere af emigranterne besidder og deres vilje til at skabe et nyt liv under fremmede himmelstrøg.”

EXILE omfatter værker af 35 kunstnere. De benytter sig af en række forskellige udtryksformer: skulptur, installation, maleri, foto, DVD/film, musik og events, altså samtidskunstens mangfoldige udtryk. Udstillingsgæsten i EXILE får en særlig mulighed for oplevelse og refleksion gennem iscenesættelse, skønhed, humor, overraskende synsvinkler, og endda enkelte steder, f. eks. i værket ”The EXILE Game”, muligheden for selv at deltage med en tilfældig skæbnevalgt identitet…..

Initiativet til projektet blev taget af en håndfuld danske kunstnere med tilknytning til kunstnersammenslutningen PRO, der siden 2002 har udviklet en tradition for at være i dialog med kolleger internationalt. Derfor var det oplagt at realisere projektet i samarbejde med KunstCentret Silkeborg Bad, der også prioriterer den internationale kunstneriske dialog højt.

Der er udgivet et engelsksproget katalog til EXILE, omfattende 3 korte katalogtekster af Else Marie Bukdahl, Sverre Raffensøe og Iben From, digte af Jimbut Jun Feng og dokumentation af de deltagende billedkunstneres bidrag.

Kataloget er rigt illustreret, 84 sider, pris 40 kr.

Du er velkommen til at downloade kataloget ved at klikke her.

Læs også mere på udstillingens egen hjemmeside på:

- www.exile-exhibition.dk

eller på

- www.exile-exhibition.com