Anna Klindts 9 haver

Anna Klindts 9 Haver

Vildnis, iscenesættelse og en vandring ind i en anden kvindelig kunstners liv. Dette er nogle af kodeordene bag udstillingen "Anna Klindts 9 Haver". Den unge kunstner Birgitte Kristensen står bag projektet og inviterer publikum ind til et mangfoldigt og sanseligt portræt af en kunstnerkollegas liv.

Med ingredienser som lagkage, videoer, møbler, fotografier, malerier, lyd, interaktive elementer, mm. venter der publikum en rig og anderledes oplevelse i denne portrætudstilling om Anna Klindt Sørensen. Centralt i udstillingen er konkrete elementer fra Anna Klindt Sørensens liv, som Birgitte Kristensen har bearbejdet og tolket i en nutidig kontekst og form.

Udstillingstitlens ord ”Haver” giver associationer til tilstande eller steder af en vis uafgrænset og frodig karakter. ”Have” er også et billede på traditionelle kvindelige dyder som det nære og dagligdags såvel som det frugtbare og det givende.

De forskellige udstillingsrum er således forvandlet til ”Haver”, der hver for sig har relation til problemstillinger, der vedrørte kunstneren Anna Klindt Sørensens liv. Måske kan man ved vandringen ind i disse rum spørge sig selv, om de samme problemstillinger også er gældende for en kvindelig kunstner af i dag?

”Anna Klints 9 Haver” søger at belyse en nutidig kunstners blik på den ældre kunstners liv, kunst og ideer. Den nutidige kvindelige kunstner fortolker den ældre kvindelige kunstner, og hun gør det med helt andre udtryksmidler end de udtryksmidler hendes forgænger anvendte. Udstillingsgæsten vil derved både opleve udtryksformer som anvendes og udforskes i dag og opleve hvordan en kunstner fortolker en kunstner, modsat en kunsthistorisk tilgang til emnet.

Samtidig er projektet en interessant præsentation af Birgitte Kristensens (f. 1975) arbejdsmetode. Som een af den yngre genration er hun en kunstner, som ynder at arbejde det hun kalder relationelt, altså bl.a. at sætte sit eget udtryk ind i en sags tjeneste så at sige. Det kunne være bymiljøet, kønspolitiske spørgsmål, historieopfattelsen, mv. Hun vil gerne være med til at flytte fortolkninger, tanker og opfattelser af tingenes sammenhæng med sin kunst.

Birgitte Kristensen har gennem længere tid vedholdende fordybet sig i det aktuelle emne, både i forgængeren Anna klint Sørensens kunst og personlige arkivalier, og i overordnede spørgsmål omkring den kvindelige kunstners særlige udfordringer, og vi ser på KunstCentret frem til at lægge rammer til projektets fysiske manifestering.