Andre kulturer

Andre Kulturer

udstilling med Johanne Foss 

Med udstillingen viser Johanne Foss over 100 store og små farveraderinger fra Syrien, Italien, Grækenland og Tanzania. Fra Syrien og Tanzania vises også en række farveblyantstegninger samt akvareller.

Udstillingen Andre Kulturer giver et bredt indblik i Johanne Foss´ lidenskabelige interesse for andre kulturer og deres landskaber – ikke mindst kulturen omkring Middelhavet og visse nord- og østafrikanske lande.

Kunstnerisk har Johanne Foss de senere år fokuseret på at udvikle sit udtryk i farveraderingens teknik og udstillingens primære vægt ligger på dette medie.

Johanne Foss arbejder typisk med raderpladerne og farveblyanten på stedet - ude i landskabet. Det giver hende mulighed for at arbejde under åben himmel i al slags vejr, tæt på mennesker og dyr. Hun er nysgerrig på fremmede kulturer og holder sine sanser åbne for at se.

”Buskmændenes billeder lærte mig første gang jeg besøgte Tanzania at se mennesker og dyr som de opleves i det stærke lys i landskabet.” (dagbogsnotat, Johanne Foss 14.7.2001)

Listen over de steder, hvor Johanne Foss har rejst eller opholdt sig i længere perioder er lang og det er et centralt omdrejningspunkt i hendes kunstneriske virke, hvordan hun gennem sin kunst tilnærmer sig en kultur, både den nutidige og den historiske. – Stille og tålmodigt ønsker Johanne Foss at finde ind til en fortælling og en betydning ved at betragte omverdenens fysiske fremtoning og derefter fæstne den i raderpladerne.

Værkerne fra hendes lange ophold i Tanzania afspejler registreringer af alt det som kan ses og anes. Johanne Foss skelner ikke mellem at iagttage landskaber, dyr eller menneskers livsform og bag hendes værker ligger en understrøm af grundlæggende accept og respekt for andre menneskers forskellige forhold og levevis.

Med serien af farveraderinger ”Kvadratets Arkadien” fra Italien og Grækenland griber Johanne Foss på een gang ud efter både rødder og enhed. Kvadratet omfatter mere end blot den formelle udfordring og styring af selve billedformatet, men også en følelse af en form for kunstnerisk kortlægning af kulturhistorien og hele den hellenske arv.

Fra hendes periode i Syrien har Johanne Foss lavet en række farveraderinger som hun kalder for Paradishaver. Disse raderinger er blandt andet blevet til med stor inspiration fra digteren Inger Christensen. 

FAKTA OM JOHANNE FOSS:

Født 1939.

Grafiker og maler. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi, København 1960-65, hos først professor Egill Jacobsen og senere ved Richard Mortensen. Herefter har Johanne Foss fulgt nogle kurser på Kunstakademiets Grafiske Skole hos professorerne Dan Sterup Hansen og Palle Nielsen.

Medlem af grafiker-sammenslutningen Trykkerbanden 1970-86.

Medlem af Danske Grafikere.

Medlem af Billedkunstnerforbundet.
Lærer i maleri på Det Jyske Kunstakademi 1981-87.

Har siden 1963 deltaget på talrige gruppeudstillinger og vist adskillige separatudstillinger.

 Johanne Foss har i flere omgange opholdt sig længere tid i: Mozambique, Lesotho, Tanzania, Italien, Spanien, Grønland, Cypern og Syrien.

Der henvises til www.johannefoss.dk for uddybende information om kunstnerens baggrund, udsmykninger, repræsentation, tildelte legater, samt fuldstændig liste over tidligere separatudstillinger og deltagelse i gruppeudstillinger. www.johannefoss.dk