SE: Efterårets snedkerudstilling - et møbel til din alderdom

Udstillingen omfatter godt 35 møbler af designere fra Danmark, Sverige og Finland, idet SE denne gang har inviteret gæster fra disse to nordiske nabolande. Møbler skal her forstås i videste betydning, da de indsendte designs spænder fra stole og bænke til sofaer og reoler, samt blandt andre særligt opfindsomme genstande endda en enkelt hængekøje.

Siden stiftelsen 1981 har den efterhånden hæderværdige institution SE årligt vist det ypperste og nyeste i faget. Her er plads til udfordringer for snedkerfaget og her er plads til helt nye designs, også i utraditionelle materialer. SE viser også udsyn ved at invitere en række kolleger fra Finland og Sverige til at deltage, og betoner derved vigtigheden af at innovation også behøver en international dialog. SE opfatter sig som et laboratorium for nytænkning i fremtidige møbeltyper og koncepter. Denne gang har man valgt at fokusere på et overordnet tema, nemlig den udfordring, der ligger i at skabe spændende møbler til vores brug i den sene del af livet, og derfor har udstillingen fået den finurlige titel Snedkernes Efterårsudstilling 2007: Efterårets snedkerudstilling – et møbel til din alderdom.

Snedkernes Efterårsudstilling udfordrede sine medlemmer, da temaet for årets udstilling blev meddelt tidligt sidste år: ”Design et møbel - eller flere - til dig selv, til din egen alderdom. Ingen skuffeprojekter. Tænk nyt og tænk sprællevende!” Møbeldesignere er som regel kendt for at designe til en fiktiv mellemalder, hvor brugerne har god plads, godt helbred, sans for æstetik og kvalitet og midler til at købe for. I år har SE valgt en anden og ofte overset målgruppe for medlemmernes udfoldelse – den tredje alder, det grå guld eller slet og ret de gamle. Opfordringen har endvidere været: ”Gå væk fra det institutionaliserede og hen mod det personlige. Design et møbel til din egen alderdom!”

I SE 2007 deltager følgende medlemmer: Thomas E. Alken, Claus Bjerre, Christian Flindt & Bodil Jerichau, Mia Gammelgaard, Niels Gammelgaard, Ditte Hammerstrøm, Niels Hvass, Lise & Hans Isbrand, Aleksej Iskos, Hans Sandgren Jakobsen, Karen Kjærgaard, Søren Ulrik Petersen & Claus Mølgård, Steen Dueholm Sehested, Torben Skov, Christina Strand, Mogens Toft, Hanne Vedel, Carlo Volf, Jeremy Walton samt producenterne Jacob Garde ApS, Erik Jørgensen Møbelfabrik, Kvadrat A/S, Montana Møbler A/S, PP Møbler ApS og Spindegården. Gæsterne er fra Danmark: Lovorika Banovic, Thomas Bentzen, Ole Jensen, Leif Jørgensen og producenterne Dynamic Carbon ApS, FA Møbelpolstring, Illums Bolighus, Møbelsnedkerier Malte Gormsen ApS, FB Møbelpolstring, People at home og PH Møbler ApS; fra Sverige: Gunilla Allard, Peter Andersson, Thomas Bernstrand, Gabriella Gustafson & Mattias Ståhlbom, Fredrik Mattson, Morgan Rudberg, og producenterne Conform Collection AB, Lammhult AB og NC Möbler AB; fra Finland: Harri Koskinen og Timo Salli.

Snedkernes Efterårsudstilling er en sammenslutning af 72 møbelproducenter og arkitekter, der fungerer som laboratorium for nytænkning i fremtidige møbeltyper og koncepter. Formålet er at udvikle og én gang om året at udstille nye og eksperimenterende møbeltyper af høj brugsmæssig, håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet.

HKH Kronprins Frederik er protektor for Snedkernes Efterårsudstilling.

SE 2007 blev i efteråret første gang præsenteret i København på Fabrikken for Kunst og Design og har modtaget støtte fra Thomas B. Thriges Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Augustinus Fonden, Sonning Fonden, OTICON FONDEN William Demants og Hustru Ida Emilies Fond, Grosserer L.F. Foghts Fond, Træfonden, Sveriges Ambassad, Finlands ambassade, København, Statens Værksteder for Kunst & Håndværk, Icopal A/S har særligt støttet præsentationen i Silkeborg.

Ved åbningen, som finder sted lørdag den 12. jan. 2008 kl. 15.00, taler Ph.D stipendiat Marianne Søgaard Sørensen om snedkerhåndværkets faglighed og museumsinspektør ved Trapholt Mette Strømgaard Dalby om design. Alle er velkomne.

Yderligere information kan findes på SEs egen hjemmeside: www.se-design.dk, eller ved kontakt til SEs sekretariatschef Karin Carlander, tlf. 45 85 20 90, e-mail: se@se-design.dk.