Grafikdialog

En familie har samlet, men hvordan? Udstillingen Grafikdialog er et møde mellem to generationers samlinger af grafik. Her kan man se udvalgt grafik fra fotograf Thomas Pedersens (1900-1975) studiesamling over for grafiske værker fra fotograf Poul Pedersen (f. 1928) og hustrus samling.

Udstillingen viser, hvorledes de to generationer har inspireret hinanden i en dybfølt interesse for det grafiske medium, og hvorledes der er forskelle i samlingernes karakter. Endvidere vil det lange tidsperspektiv, fra ca. 1800 frem til ca. 1990, også kunne følge en spændende periode i kunstens udvikling mere generelt set.    

Erhvervelsen af grafiksamlingerne

For fire år siden erhvervede KunstCentret Silkeborg Bad, med støtte fra Oda og Hans Svenningsens Fond og BG Fonden, Århus-fotografen Thomas Pedersens studiesamling af grafik.

Det er en grafiksamling med knap 3000 blade, fordelt på et stort dansk originalmateriale fra J. Th. Lundbye og frem til midten af 1970'erne, og et mindre udenlandsk studiemateriale, fortrinsvis bestående af reproduktioner. KunstCentret har tidligere udstillet dele af denne samling, ligesom nulevende kunstnere har anvendt værker fra samlingen som indslag i deres egne udstillinger på KunstCentret. Et særligt udvalg ”Highlights” har flere gange været ophængt. Highligts-udvalget sigter primært på at berette om bredden i Th. Pedersens Studiesamling samt at fortælle historien om, hvor vidt favnende grafikbegrebet er. En introduktion til dette udvalg blev trykt som et særnummer af Silkeborg Bads Venners nyhedsblad Nyt i august 2005.

I 2007 lykkedes det, med opbakning fra de førnævnte private fonde, at erhverve næste generations grafiksamling, nemlig den samling som sønnen Poul Pedersen og dennes hustru Dorte gennem årene har erhvervet sig. Denne samling består af dansk materiale og er nu ved at blive registreret på KunstCentret Silkeborg Bad, hvor den med sine mere end 1000 blade fremover vil blive en del af grafik-studiesamlingen. Den 'unge samling' omfatter fortrinsvis grafik fra de seneste 50 år og repræsenterer mange kunstnere, som endnu er virksomme.

Næsten 200 kunstnere er repræsenteret

I udstillingen Grafikdialog mødes ”Higlights-udstillingen” fra Th. Pedersens Studiesamling med det første og helt friske udvalg på cirka 70 grafiske blade fra Dorte og Poul Pedersens yngre samling. Kunstnere som Svend Engelund, Poul Agger, Harald Borre, Fredslund Andersen, Sven Dalsgaard, Per Neble, Allan Schmidt og Freddie Dybris følges af endnu yngre som Anders Brasch, Erik A. Frandsen, Sys Hindsbo, Thorbjørn Lausten, Seppo Mattinen og Lene Adler Petersen. Dette er blot nogle få navne blandt de knap to hundrede kunstnere, som er repræsenteret i denne samling, der fremover vil kunne give anledning til små særudstillinger med enkelte kunstneres grafik, eksempelvis er Valdemar Foersom Hegndal og Svend Wiig Hansen stærkt repræsenteret.

Medlemmer af Silkeborg Bads Venner kan høre mere om udstillingen Grafikdialog ved et særarrangement fredag d. 22. februar kl. 15.00. Udstillingen er åben for alle fra og med lørdag d. 23. februar 2008.