writing papers for college students essays for mba writing a cv for academic positions research

Nils Ramhöj

Nils Ramhöj: Søn
Nils Ramhöj: Søn

Nils Ramhöj - Billeder af en søn


Nils Ramhöj arbejder mest todimensionelt med tegning, maleri og foto, oftest med et specifikt tema under en lægere periode. Fra og med 1985 har foskellige livsspørgsmål, vore kærligheds- og familierelationer fungeret som bærende tema i hans arbejder.

I mange år har Nils Ramhøj arbejdet med far- og sønrelationen som tema i sin kunst. Målsætningen har været at undersøge spørgsmål om det at være voksen, om det at ældes, om bindinger familemedlemmer imellem - gennem det gestaltende eksperiment nærmer Ramhöj sig begrebet faderskab, både gennem forholdet til sin far og til sine sønner.

 

Det praktiske arbejde med far- og søntematikken resulterede i en serie malerier og tegninger, hvor kunstnerens søn og hans aldrende far udgjorde udstillingens indhold. Billederne blev vist på Jönköpings läns museum i 2000.

På KunstCentret Silkeborg Bad vistes i 2004 en serie billeder, der udelukkende koncentrerede sig om faderen i udstillingen "13 billeder af en far".

Med tiden fødtes ideen om at publicere en bog med billeder fra arbejdet omkring fadergestalten kombineret med skriftlige bidrag fra nogle af de mange tænkere, der har været berørt af samme tematik. Bogens titel er "Bilder av en far" og blev udgivet i efteråret 2006.

Nils Ramhöj: Søn
Nils Ramhöj: Søn

Med arbejdet på bogen vender Ramhöj tilbage til at behandle temaet om relationen til sin egen søn. Dette udstillingsprojekt vil være under udvikling og tilvækst gennem lang tid.

Den første version af "Bildar av en son" præsenteres nu på KunstCentret Silkeborg Bad. Udstillingen viser serierne "Avkomma" (grafit og vinyl på polytoil) og "Far och son" (voks på akrylglas) og viser desuden baggrundsmateriale bestående af skitser, tegninger og malerier. Disse billeder står som kontrapunkt til serien "Requiem" - faderens dødsmaske.