pratt university admissions essay dissertation proofreading services and editing architecture research paper

Mens vi venter på en fællesnævner

"Mens vi venter på en fællesnævner" - et værk af Erik Gamdrup Jensen

Erik Gamdrup Jensen (f. 1953) har arbejdet med ”Mens vi venter på en fællesnævner” igennem de seneste seks år. En af inspirationskilderne til værket er de mange konflikter rundt om i verden som udspringer af religioner. Dette er for kunstneren en underlig ting, idet religion for ham turde have samme funktion for alle mennesker, og dermed være samlende. Religion findes i et felt på godt og ondt hvor vi også har politik, magtbastioner og traditioner i samfundene, og det er på et plan hele denne store kompleksitet, kunstneren søger at favne med sit værk. Selve værket samler på sin vis, men viser omvendt også, at netop mangfoldigheden forudsættes for at give helheden.

”Mens vi venter på en fællesnævner” kan ses som en videreførelse af temaer kunstneren tidligere har arbejdet med, bl.a.: ”Historie” (Ålborg Kunstpavillon, 1992, samt katalog), maurerne (artikler samt udstillinger på Frederikshavn Kunstmuseum og museet i Silves, Portugal 1999), ”Altertavle til det næste Årtusinde” (2000) og den mere private ”Dagbogen” (udstillet på Silkeborg Bad, 2001).

På et andet plan kan værket tolkes i en mere menneskelig ramme, hvor den enkelte i fragmentariske glimt fastholder og kortlægger betragtninger, der hidrører fra forskellige dimensioner af tilværelsen, i øvrigt en arbejdsmetode kunstneren også tidligere har anvendt. Erik Gamdrup Jensens malerier er ekspressive, lyriske og fortællende. I det aktuelle værk spiller de dybe, levende og overvejende blå og røde farver tæt sammen med de arabeske motiver, der dybest set kredser om hvem vi er. ”Mens vi venter på en fællesnævner” favner mange dimensioner, også i tiden.