university statement what does community service mean to you essay

Inge Nørgaard

Oliepastel fra serien Spejlbilleder
Oliepastel fra serien Spejlbilleder

Inge Nørgård arbejder i flere forskellige medier, og i den nærværende udstilling viser hun både billedvævninger, oliepasteller, mixed media samt enkelte skulpturelle arbejder. Dermed får publikum mulighed for at se, hvordan kunstneren arbejder med et ”hurtigt” medie som f.eks. oliepastellen, men også med et ”langsomt” som f.eks. vævning og skulpturelle udtryk. Samtidig får man at se, hvordan arbejdet med de forskellige medier indgår i en dynamisk vekselvirkning.

Motivisk henter Inge Nørgaard sin inspiration fra så forskellige kilder som den nordiske
mytologi, naturen og forskellige aktuelle samfunds- og socialpolitiske emner.

Billedtæppet Livets Træ Yggdrasil. 1984
Billedtæppet Livets Træ Yggdrasil. 1984

Den nordiske mytologi har hun skildret i en række store billedtæpper, bl.a. De Tre
Norner
som hænger på Ry Højskole og Livets Træ Yggdrasil , som er udført til Silkeborg
Højskoles forhal. Mytologien har også inspireret til serier af vævninger som f.eks. Fimbul-
vinter og Ragnarok, som er udført i et på én gang forenklet og kraftfuldt billedsprog.

En anden stor inspirationskilde er naturen, og her er det især vandet, og dets energi,
spejlinger og konstante bevægelse, der fascinerer hende. Også her søger hun at skære alt det overflødige væk, og opnå et så enkelt og rent billedsprog som overhovedet muligt. En opgave som, ifølge hende selv, er en både meget vanskelig, men også meget selvudviklende øvelse. Som noget af det seneste har hun bl.a. udført serien ”Spejlbilleder”, der er en række meget fint farveafstemte og komponerede oliepasteller med motiver fra Mossø ved Skanderborg.

Et andet markant kendetegn ved Inge Nørgaard er hendes stærke sociale og politiske engagement, som kommer meget direkte til udtryk i hendes kunst. Et eksempel herpå er benzindunk-serien ( Gasoline Can series ). Serien består af en række rammer, flettet af metalstrimler, der er klippet ud af gamle benzindunke. Teksten fra dunkene er synlig og viser ord som fare , brandfarlig og eksplosion . Hver ramme indeholder et vævet billede af ét af denne verdens mange krigsofre: Ansigtet af en flygtende kvinde, en såret, blødende mand eller et menneske, der ligger ubevægelig på jorden i en blodpøl. Serien er bl.a. inspireret af kampene i Somalia og Bosnien i 90'erne.

En anden serie, Afbrudt Liv , er en kommentar til menneskets kamp mod kræft. Møl, ulden og billedtæppet værste fjende, er her brugt som en metafor for kræft, for ligesom kræft arbejder møllet i mørket, i det skjulte. Serien består af en række billedtæpper med påsatte plasticmøl, og møllenes arbejde ses som flossede, ufuldstændige ender, som gnavehuller i stoffet, og som desperat udførte lapninger med højrød uld. Når sygdommen endelig erkendes må alting sættes i stå og den syge kæmpe for livet!


Inge Nørgaards værker, set som en helhed, kredser om alle de modsatrettede kræfter i livet, om livets spændinger og dobbelthed; om lys og mørke, godt og ondt, smukt og grimt, liv og død. Her er med andre ord tale om kunst, der forlanger os og kræver, at vi reflekterer og tager stilling.