get a quote to write history essay advertisement essay money is everything essay australian digital dissertation

Dialog/Natur

I udstillingen Dialog/Natur går fotografen Karl-Dietrich Bühler (D/I) og maleren Jørgen Jakobsen (DK) i dialog i mere end én forstand. Hver især går de igen og igen i tæt dialog med naturen; med såvel de store linjer i landskabet som de helt nære studier af forskellige plantervækster. I denne udstilling går de imidlertid også i dialog med hinanden gennem deres respektive værker.

Nærværende udstilling er i virkeligheden resultatet af et tilfældigt møde i et tog for over 10 år siden. De tre kunstnere kommer til at sidde i samme kupé på rejse gennem Sydtyskland og falder i snak. Det viser sig, at Karl-Dietrich Bühler netop har været i Albisola for at fotografere Asger Jorns have, og derved kommer den fælles fascination af natur, landskaber og planter for dagen. Både Bühler og Jakobsen har endda, viser det sig, en gartneruddannelse som baggrund. Men hvor Karl-Dietrich Bühlers redskab er kameraet, så er Jørgen Jakobsens penslen.

Jørgen Jakobsen, engang kendt som 'den røde maler', er dybt rodfæstet i det midtjyske landskab og i naturen her, som han til stadighed henter inspiration i. Han er kendt for sine billeders ekspressive udtryk, for de bløde, organiske former og for de rene og klare farver, der i dag tæller mange andre end blot den røde. I de mange nære plantestudier ses en næsten eksotisk, urskovsagtig frodighed, og skønt himmelen som sådan oftest er fraværende i billedet, så spiller lyset og dets leg med skyggen en overordentlig stor rolle i hans billedskabelse.

Samme optagethed af spillet mellem lys og skygge og den deraf følgende dynamik, finder man hos fotograf Karl-Dietrich Bühler. Han er kendt som have- og landskabsfotograf, og selvom også han til tider går helt tæt på en enkelt plantevækst, så viser hans fotografier ofte et særligt blik for et landskabs større linjer og formelementer. Også når landskabet genkalder følelsen af menneskelige træk.

I udstillingen deltager desuden som gæst Kirsten Plett, der i sin billedskabning ligeledes har naturen som omdrejningspunkt.