research synthesis paper what can be done to help the homeless essay dividend resume hban

COBRA REYKJAVIK

Erik Ortvad, 1943. Uden titel
Erik Ortvad, 1943. Uden titel

Udstillingen COBRA REYKJAVIK er kurateret af den norske Cobra-ekspert Per Hovdenakk. Den er blevet til i tæt samarbejde med Islands Nationalgalleri Listasafn, hvor den blev vist i foråret. Efter præsentationen på KunstCentret Silkeborg Bad vises den på Trondhjem Kunstmuseum i vinter/forår 2008, det er således et fælles nordisk samarbejde mellem institutioner på Island, i Danmark og i Norge.

Formelt set eksisterede COBRA-bevægelsen kun ganske kort, nemlig i de tre år fra 1948-1951. I 2008 vil det dermed være 60 år siden, at kunstnere fra Danmark, Belgien og Holland stiftede bevægelsen.

Egill Jacobsen. Ophobning. 1937.
Egill Jacobsen. Ophobning. 1937.

I 1935 havde Egill Jacobsen malet sit første maskebillede, og i 1937 kom dette berømte billede Ophobninger (i dag hjemmehørende på Statens Musem for Kunst).

I tidsskriftet Helhesten, der udkom fra 1941 til 1944, redegjorde kunstnerne for deres syn på eget arbejde i forhold til tidligere og samtidig kunst.

Egill Jacobsen skrev bladets program-artikel, Saglighed og Mystik , hvor han præsenterer "de abstraktes" plads i dansk kunst. Han beskriver det kunstneriske arbejde som en erkendelsesproces, hvilket senere blev et vigtigt element i COBRAs filosofi.

Jacobsen formulerer det således: "Al kunst bevæger sig i kraft af den levende fantasi, på grænsen af det kendte og det ukendte, det bevidste og det ubevidste, af erkendelse og mystik ... Mystikken er det ukendte, når det ukendte bliver kendt, er det viden, for at forøge vor viden må vi stadig søge det endnu ukendte."

Theo Wolvecam. Uden titel
Theo Wolvecam. Uden titel

I udstillingen lægges der vægt på at belyse kunstneriske forbindelser, ligheder og forskelle mellem COBRA-sammenslutningens kunstnere, deres samtidige kolleger og udvalgte arvtagere. I dag står nybruddene i COBRA og den efterfølgende og forsatte udvikling af det abstrakte, spontane og symbolske billedsprog stadig centralt i kunsthistorien, også den europæiske.

Jacques Doucet. Lucca. 1973.
Jacques Doucet. Lucca. 1973.

Kurator Per Hovednakk skriver i kataloget, at det især er maleriet, som forbindes med COBRA, og at interessen for COBRA da også synes at følge de samme konjunktur-svingninger som maleriet generelt.

Da kunstscenen omkring 1960 var domineret af pop art og andre konceptuelle ytringer, blev maleriet - og altså COBRA - opfattet som et vigtigt alternativ.

Fremvæksten af et nyt ekspressionistisk maleri omkring 1980 havde sit udspring og sine mest betydelige repræsentanter i Tyskland, hvor COBRA-maleriet blev bindeled til traditionerne fra tidligt i århundredet.

COBRA kan ses som et centralt bidrag til efterkrigstidens europæiske kunst.

Et særligt fokus i udstillingen og det tilhørende katalog ligger på at synliggøre personlige og kunstneriske relationer mellem de islandske kunstnere, maleren Svavar Gudnason og digteren Halldor Laxness, og kolleger i Danmark som Asger Jorn og Egill Jacobsen. Endvidere vises værker, der har afsæt i en længere rejse, som Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt foretog i Island.

Kataloget, der er på 204 sider, afbilder alle de udstillede værker i farve. Endvidere findes i kataloget tekster af Per Hovdenakk, af tidl. direktør ved Listasafn, Olafur Kvaran, og Hanne Lundgren Nielsen, samt uddrag af brevveksling og tekster af islandske kunstnere.

Kataloget sælges i KunstCentrets butik, pris 255,- DKK