STOFF

Nedenstående er museumsdirektør Randi Nygaard Liums forord til det katalog, der blev udgivet, da udstillingen STOFF blev vist på Trondheim Kunstmuseum i perioden 14. nov. 2004 - 2. jan. 2005.
Kataloget er på 32 sider med tekst på norsk og engelsk og rummer mange farvefotos af udstillingens værker.
Kataloget kan købes gennem KunstCentrets butik, og koster 35,- kr.

STOFF

Et materiale og et begrep i kunsten

Randi Lium Nygaard

Disse fem kvinnelige kunstnere har en innovativ innfallsvinkel til sitt kreative medium "Stoff" til felles. Ordet stoff er i seg selv upretensiøst. Det gir assosiasjoner til tekstil, og indeholder betydningselementer forankret i en kunstnerisk dimension så vel som det mer hverdagslige og uhøytidelige. Jeg ser det også i sammenheng med det engelske "Art Fabric"-begrebet innenfor den internasjonale tekstilkunsten.

Uttgangspunktet her er at stoffer benyttes ut fra ideen om at de har i seg en iboende visuell kraft og et potensial for kunstnerisk uttrykk.

Forståelsen af ordet "Stoff" på denne udstillingen kan også oppleves konseptuelt, det at en definert tematikk er utgangspunktet. Flere av kunstnerne som stiller ut har valgt tekstile materialer nettopp fordi de innehar en kulturell verdiladning. En krage på en hvit herreskjorte symboliserer autoritet og makt.

Et simpelt ufarget lerretsstoff gir assosiasjoner til lakener, håndklær og duker, og står som uttrykk for kvinnekultur i tradisjonell forstand. På hver sin måte har de fem kunstnere Marit Helen Akslen, Beret Aksnes, Anne Kvam, Edith Lundebrekke og Karin Aurora Lindell noe på hjerte og en historie de ønsker å fortelle, det være sig en samfunnskritisk kommentar, markering av et kunstteoretisk ståsted eller en beretning om en privat historie. Arbeidene ansporer til analyse og tolkning uten å miste karakter av tekstil monumentalitet. Nettopp repetisjon og rytme danner hos flere av kunstnerne kjernen i et interessant billedspråk.