Six Contemporary Artists from Korea

Nedenstående er uddrag fra det katalog, der er udgivet i forbindelse med udstillingen.

Kataloget er på 48 sider, har tekster på dansk og engelsk og er rigt illustreret.

Kataloget kan købes gennem KunstCentrets butik, og koster 50,- kr.

Sungsoo Kim


Sungsoo Kim arbejder især med træskulptur, bemalet efter koreansk tradition, men også med tegning. Både tegninger og skulpturer fremstår i en naivistisk, charmerende stil.

Uddrag af arbejdsnotat

Tanker omkring tilblivelsen af "People flying on the Birds"

"Jeg møder verden igennem skulptur. Oplevelsen af verdens sceneri sker igennem skulpturen, og det samme gælder mit liv.

Hvor jeg kommer og går i min søgen efter udseendet af simple mænd og kvinder og deres daglige liv i glæde og sorg.

Baak-gok er mit skjulested og mit eksil.

Jeg holder af dette sted, ikke bare fordi jeg kan høre lyden af kvidren, gøen og vinden, men fordi jeg ikke behøver at møde travle mennesker. Vandet der i ro og mag strømmer under broen i Haeryang, taler ikke. Det strømmer bare ned ad floden.

En and, der svømmer, tegner frit på vandet.

Jeg rejser derhen, hvor der er meditation - tænkende på de mennesker, der flyver i himlen, og som har befriet sig fra deres dagligdag."

Kunyong Lee


Kunyong Lee arbejder med et bredt spektrum af udtryk, bl.a. performance, installation, maleri og skulptur, og han regnes i dag for at være en af Koreas mest anerkendte performance-kunstnere.

Uddrag af teksten

"Kunst som et "langt åndedrag" i acentrisk centrum "


"Mine værker knytter sig primært til menneskekroppen; steder, hvor vi hører til; tidspunkter, hvor vi gensidigt påvirker hinanden - alt sammen intime, intertekstuelle og interkulturelle handlinger. Mine værker har også en sammenhæng med de moderne, aktuelle medier i vores dagligdag og den tekstualitet, hvorved min egen kulturelle baggrund, min måde at tænke på og selve livets rytme og stil holder fast. Særligt mine performances handler om at krydse det skabende rum i tid og blive ét med tiden i rummet på specifikke tider og steder med henblik på at maksimere muligheden for kommunikation imellem mig som kunstneren og mit publikum."

Inhwan Oh


Inhwan Oh har udviklet en særlig teknik, baseret i traditionel koreansk kultur, hvor lugte og røg spiller en væsentlig rolle. Hans værker er store installationer skabt af røgelse, som brænder gennem hele udstillingsperioden


Uddrag af teksten

"Words in-between Men"


"I dette igangværende projekt "Where a Man meets Man" sætter jeg eksperimentelle og konceptuelle rum over for hinanden (...) Den grundlæggende del af dette værk er selve processen: At dele stykket med alle tilskuerne ved at brænde det. Med duften udvider røgelsens fysiske rammer sig uforudsigeligt ud i rummet og endda ind i betragterens krop. Det er via optagelsen af selve mit projekt, at grænserne mellem "mit rum" og "den andens rum" bliver udflydende i dette projekt"

Younseok Oh


Younseok Oh arbejder med installation og objekter med sølv som det foretrukne materiale. Han er stærkt forankret i en traditionel, animistisk tankegang, hvor alt levende er besjælet.


Uddrag af teksten

"Koncept"


"Jeg synes om, at sølvet udstråler kølighed (forfriskende), og at det forandres af lyset. Sølvfarve holder balance og harmoni, og det fungerer åndeligt rensende, fordi det er indeholdt i feminine (yin) principper og i følelsesmæssig og følsom ånd. Ikke kun lysets forandring af det, men også sølvets materialeegenskaber er attraktive (…) Sølv betragtes ikke som et metal, men som et æstetisk, medicinsk og forebyggende materiale."

Sanghee Song


Sanghee Song er udstillingens eneste kvindelige kunstner. Hun arbejder med udtryk inden for installation, foto, objekter og video, og er den af udstillingens kunstnere, som er mest direkte politisk engageret.


Uddrag af teksten

Body Braces for Success - how to bow


"Jeg skabte maskiner til mennesker. Maskiner, der ser ud som fitness-maskiner, men som ikke er til for sundhedens skyld. De er til for succes i samfundet, de er en slags kondensatorer til succes.

Når mennesker arbejder i deres kontorer med andre mennesker, skal de lære, hvordan de skal opføre sig formelt over for andre mennesker, højerestående personer og især chefen. Det er en slags sociale manerer, som gør at de kan vise sig som behagelige og kyndige personer. Vi skal kende grundlæggende sociale holdninger, som samfundet kræver og pålægger os. Hvis vi ikke allerede har dem, skal vi udvikle gode sociale færdigheder for at få succes på arbejdspladsen (...)

Hvis vi bruger maskinerne, kan vi automatisk lære perfekt social etikette, og vi kan udvikle vores krop, så vi fremtræder som en behagelig person, selvom vi ikke nødvendigvis har større respekt overfor modparten.

De er som torturinstrumenter. Kun kroppen arbejder på at blive en god person.

Vi bliver også en maskine"


Dongjo Yoo


Dongjo Yoo's installationer, performances og videoer er alle koncentreret om vand, men inddrager også andre elementer som jord, himmel og vejrlig (sol, regn, sne m.v.)

Uddrag af teksten

Three Kinds of Water


"Det første spejlbillede er vand. Det skyldes, at det spejler verden uden for vandet og skaber et billede. Stillestående vand er for en skærm, hvad strømmende vand er for en film, som hele tiden har forskellige billeder.
Da vi kan skabe billeder med lys, repræsenterer vand en sådan ejendommelighed bedre end noget andet stof. I henhold til naturlovene, forekommer vand, mens det dannes og cirkulerer, fast, flydende og gasformigt. Det reagerer med selv det svageste lys og afspejler verden. Således beviser det sin eksistens for sig selv. Vand modtager lys, afspejler naturen og menneskeligt liv og skaber en verden med dem. Vandet bliver denne verdens ansigtsudtryk. Vand er en slags beholder, der rummer alting, og samtidig eksisterer vandet også i en beholder. Selv en skål med vand kan indeholde en åben himmel, ligesom spejlbilleder i vand har forskellig dybde og bredde i overensstemmelse med billedernes særlige egenskaber..."