Carte Blanche

Nedenstående tekst er dir. Iben Froms forord til det katalog, der er udgivet i forbindelse med udstillingen. Kataloget kan købes gennem KunstCentrets butik. Det er på 32 s. i sort/hvid og koster 35,- kr.

Carte Blanche - Dialog

af Iben From


Fire kunstnere søger hinanden, de lader deres værker mødes i udstillingens form og her i katalogfolderen og kalder projektet Carte Blanche. Hvorfor? Hvad opnår de herved?
 
Først har de for en tid siden oplevet en gensidig tiltrækning. De andre kunstnere og deres værker har draget, der har på en eller anden måde været en fælles bølgelængde at forfølge, selvom det også kan være med en vis bæven for den enkelte. I dialogen må man vide, hvem man selv er for tydelig at kunne indgå i en samtale. I samarbejdet henover udstillingsrummenes vægge opstår en kunstnerisk dialog mellem værkerne, og hermed også en kunstnerisk dialog mellem kunstnerne. De taler med hinanden gennem deres forskellige billedsprog. Og de har talt med hinanden under forberedelsen til udstillingen, udvekslet erfaringer og synspunkter. De har søgt at udtrykke sig klart.
 
Værkerne her indtræder i en tyst indbyrdes samtale, hvor det ene visuelle landskab spiller op mod kollegaens værker ved siden af. Der bliver en kontrast, en betoning af kunstnernes forskellighed, som netop får den konsekvens, at man tydeligere oplever særegenheden af den enkeltes udtryk.
 
Dialogen med betragteren styrkes således også.
 
Udstillingen er centreret omkring todimensionale arbejder på papir, og giver således et indblik i en udvalgt side af kunstnernes arbejde. Et fokus, som knyttes til materialet, materialets potentialer, kunsthistoriske konnotationer, osv. De fire udstillere har alle kunstneriske uddannelser som udgangspunkt, Schmiedel og Egebak Henriksen som designere, de andre to fra billedkunstens akademier. Også herigennem opstår en udveksling og samtale mellem forskellige traditioner. 
 

Danske Eva Carstensen (f. 1964) viser følsomme ætsninger, i nogle blade også med inddragelse af farve, som f.eks. i selvportrætterne. Serien ”Tegn” viser tydeligt kunstneres sensitivitet i det grafiske arbejde, hvor hun i valget af en gråtoneskala holder tilbage på virkemidlerne. Samtidigt lader hun på en gang værket henvise til sig selv - de overlejrede rammer, fladearbejdet, m.v. - og lader billedet hvile på landskabsreferencer.

Tyske Heide Kathrein Schmiedel (f. 1952) viser bl.a. en række næsten naivistisk konciperede motiver, der får næsten mytologisk status i billederne: en ko, en hvilende kvinde, etc. Motivelementernes elegant levnede konturer og rytme er med til at fastholde opmærksomheden omkring billedfladen. Hendes tryk står sikre og følsomt integreret i det sarte og velvalgte papir.

I finske Angela Weiskams (f. 1967) tegninger demonstreres en næsten picassosk levende streg samt en forenkling og dynamik i linien som kendes fra for eksempel spansk kunst eller herhjemme fra Berthel Thorvaldsens levende skitsetegninger. Desuden er hendes arbejder karakteriseret ved en fin dynamik mellem linien og de nøje afstemte, men stærke, indslag af akvarelfarve.

Endelig ser vi hos danske Gitte Egebak Henriksen (f. 1957) hvordan kunstneren med blyanten på papiret fremmaner nogle næsten abstrakte motiver, hvor de enkeltstående streger og de sammenflettede stregers masse former sig i dansende billedrum af en stærkt ekspressionistisk karakter.

Vi man indgå i en dialog med papiret og for kunstnernes her også dialog med kollegerne, må papiret og dialogens rum som udgangspunkt være åbent, blankt og hvidt – Carte Blanche. Der må være frit lejde – Carte Blanche - i et mentalt og visuelt rum, hvor den enkelte kan udfolde sit bidrag og synspunkt. I udstillingen står papirarbejderne og de andre værker i hvert fald ikke tavse, blanke eller efterladte uden spor. Prøv selv at se…