2001

2.1. - 26.8.

Anna Klindt Sørensen

Malerinden Anna Klindt Sørensen (1899-1985) boede det meste af sit liv i Ry ved Silkeborg. Hun rejste tidligt til Paris, hvor hun over en periode på 17 år søgte flere af tidens lærere i faget, bl.a. Fernand Leger, Andre Lhote og Marcel Gromaire. Hun efterlod en stor samling af egne værker og stiftede et legat til støtte for kvindelige kunstnere.

 

13.1 - 18.3

DAGBOGEN Erik Gamdrup Jensen

Årtusindskiftet fik Erik Gamdrup Jensen (f. 1953) til at tegne et billede hver dag i et år.

20.1 - 25.2

SIGHT - SITE

Nyere værker af Bodil Sohn (f. 1955), der arbejder meget bevidst i krydsfeltet mellem et motivisk afsæt - f.eks. formen på et blad eller en plante - og skabelsen af helt abstrakte billedrum i maleriet.

27.1 - 25.3

Eiji Okubo

Eiji Okubo (japansk, f. 1944) arbejder med landart i mange internationale sammenhænge. Hans afsæt ligger i den britiske tradition for en følsom indgriben i omgivelserne. Hans udstilling på KunstCentret Silkeborg Bad blev bygget op på stedet og kunne opleves dels udendørs i parken, dels i den store Panoramasal.

27.1 - 25.3

Lars Dan. Udvalgte værker 1990 - 2000

Ekspressive og farvestærke malerier og sort/hvide tegninger af Lars Dan (f. 1960) vistes i Søjlesalen.

3.3 - 29.4

Gerda Hansberg

Gerda Hansberg (mexicansk, f. 1948) er lidt af en kosmopolit og har siden slutningen af 1960erne dels rejst over hele verden, dels deltaget i mange udstillinger, herunder også flere med tilknytning til kredsen omkring Drakabygget og Situationisterne. Hun har arbejdet i skulptur, objekter, tekstil, mv. og vi lagde i denne udstilling vægten på de todimensionelle udtryk.

24.3 - 13.5

Jørgen Leths samling fra Haiti

Filminstruktøren, sportskommentatoren og digteren Jørgen Leth har mange sider og samler således også på nutidig haitiansk kunst. I en kulørt og naivistiske billedverden afspejler de mange kunstnere en helt anden kultur end den vi kender, hvor voodoo og katolicisme, rigdom og fattigdom, tortur og paradis findes side om side.

7.4-16.4

Danske Banks Kunstforening

Værker indkøbt af Danske Banks Kunstforening 2000-2001.

7.4 - 20.5

Fabula. Nordic Baltic Ceramics

Med fabelen og eventyret som kulturelt omdrejningspunkt præsenteredes skulpturel keramik af udvalgte kunstnere fra de nordiske og de baltiske lande.

21.4 - 20.5

The gardens of Paradise

Marmor, bronze, kobber og organiske materialer møder hinanden i Vytautas Balsys (litauisk, f. 1958) skulpturer.

12.5 - 24.6

Jørgen Glud. Jeg maler hvad jer ser

Relieffer, keramik, akvarel og maleri fra et langt liv, herunder også fra rejser i Frankrig og Spanien. Et festligt, livskraftigt og fortællende billedsprog er karakteristisk for hans kunst. Jørgen Glud (1913-2003) boede i Ry.

2.6. - 9.9.

"Paper Revisited / Papir Set På ny" International udstilling

International udstilling med kunstnere fra Spanien, Frankrig, Tyskland, Israel, USA, Japan og Danmark. Hver kunstner havde sit eget rum i udstillingen, hvilket gav beskueren større indsigt i den enkeltes måde at arbejde på. Det fælles for dem alle er, at de eksperimenterer på et professionelt plan med de muligheder papir har, og de anvender alle - på hver deres måde - papirets specifikke kvaliteter som en vigtig del af et todimensionelt udtryk, der fornyer vore vante forestillinger om, hvad papir kan bruges til. Man kunne møde Frederic Amat, Dietmar Büttner, Felix Droese, Natan Kaaren, Naomi og Masakazu Kobayashi, Steen Lundstrøm, Michel Scarpa, Maibritt Ulvedal-Bjelke og Anne Vilsbøll, m.fl.

30.6. - 26.8.

Miniaturemosaikker og skulptur af Monica Ritterband

Mosaikkerne består af bittesmå glastykker som tilsammen danner billeder med helt enkle motiver til næsten abstrakte billeder, hvor det er de fine nuancer i arbejdet med farverne som er i centrum. I udstillingen kunne man også se eksempler på Monica Ritterbands (f. 1955) skulptur i jern og stål.

8.9. - 28.10.

Kunstnersammenslutningen Ovalen

Kunstnersammenslutningens 27 medlemmer viste deres nye malerier, grafik og skulpturer i hele Skovvilla. Ovalen har udstillet sammen i mere end 25 år og spænder vidt i kunstnerisk udtryk.

22.9. - 28.10.

C. V. Stubbe-Teglbjærgs grafiske arbejde

Grafik og tegninger i den klassiske tradition af C. V. Stubbe- Teglbjærg (1894-1971), der bl.a. hentede sine motiver i landskaberne ved Mols, men udstillede både i London, Paris og Danmark.

22.9. - 4.11.

Tonny Hørning Ritual II

Egentlig har Tonny Hørning (f. 1941) sit udgangspunkt i maleriet, men i Ritual II så man ham arbejde både med billedets indre rum og det omgivende rum ved dels at arbejde skulpturelt, dels at montere sine værker som en art ruminstallation. Netop helhedstænkningen ligger også bag kunstnerens totalindretning af en virksomhed i Herning, som derfor har fået navnet "Hørning-huset".

3.11. - 6.1.2002

Dukketeaterfestival - udstilling

Dukker af Rowena Clarke, Frankrig, og skulptur af Johnny White, England.

21.4 - 20.5 og 10.11 - 6.1.2002

Miniudstilling med Egill Jacobsen

Værker fra Egill og Evelyn Jacobsens Fond.

10.11. - 6.1.2002

Yoshio Nakajima

Yoshio Nakajima forener elementer af traditionen fra øst og vest. F.eks. spiller kalligrafien - en betydningensbærende japansk tegnekunst - som han oplærtes i som ung, en rolle side om side med træk fra Cobra-malernes ekspressionisme, Fluxus og Situationismen. Objekter, collager, malerier, skulptur, installation og video med kunstnerens performances kunne ses i udstillingen. Man kunne opleve en vildskab og billedglæde i kunstnerens værker. Værkerne kunne umiddelbart forekomme dekorative og harmoniske. Den dekorative overflade leder videre til psykologiske og symbolske niveauer med referencer til eksistensen. Ansigtet eller masken indgår som et hyppigt element i Nakajimas billeder. En del af billedkompositionerne karakteriseres ofte ved deres bevægelse om et centrum, der kan være strejf af en underfundig humor og man ser hvordan de nære omgivelser findes bag værket, f.eks. når billedernes farver og titler er forankret i det skånske landskab. En række arbejder er udført på papir, der er tykke farvelag, hvis tekstur nuances af kunstneren gennem ridser og furer. Alle værkerne indgår som deres station som punkter i en meditativ rejse, hvor fortolkningen af eksistensen og kunsten gennemtrænger livsværket.