1999

27.3-16.5.99

Shetani. Afrikansk træskulptur af 6 makonde-kunstnere

En unik samling i dansk privateje rummer værker af seks navngivne kunstnere fra makondefolket. Skulpturerne blev erhvervet i Tanzania i forbindelse med ulandsarbejde i 1960ernes slutning, i tæt kontakt med kunstnerne. Den største del af samlingen udgøres af shetani, der på swahili betyder "spirit". I shetani har kunstnerne arbejdet kreativt med folkets myter. Humor og erotik er centrale elementer. Træskulpturerne er udført i mpingo – ibenholt – med enkle håndværktøjer. På KunstCentret blev samlingen udstillet med vægten på æstetiske og kunstneriske dimensioner. De seks makonde-kunstnere fik i en periode lejlighed til at koncentrere sig om deres arbejde, hvilket resulterede i denne gruppe meget fine skulpturer, og der er således ikke tale om anonym afrikansk kunst eller etnografika. Forlaget Rhodos har samtidig tilrettelagt en bog om shetani-skulpturerne. Den er skrevet af lægen Jørn Korn og antropologen og fotografen Jesper Kirknæs og blev udgivet henholdsvis på dansk og engelsk.

16.1.-21.3.

NAT TEGN

Ved Arnakkekilden i KunstCentrets park kunne gæsterne i tusmørket opleve lyriker Astrid Gjesings installation NAT TEGN. Hun arbejder i grænseområdet mellem digtning og billedkunst dels i et felt mellem ordenes indre betydning og det ydre fysiske rum, dels med hvordan lys og mørke kan forstærke hinanden.

16.1.-16.5.

Egill Jacobsen

Sammen med et par andre værker i KunstCentrets eje vistes i Kurbygningen 12 malerier af Egill Jacobsen som KunstCentret har modtaget som langtidsdepot fra Egill og Evelyn Jacobsens Fond.

27.3. - 16.5.

Anna Klindt Sørensen

Maleren Anna Klindt Sørensen (1899-1985) boede det meste af sit liv i Ry ved Silkeborg. Efter en kort tid på Kunstakademiet i København, rejste hun til Paris, hvor hun over en periode på 17 år søgte flere af tidens lærere i faget, bl.a. Fernand Leger, Andre Lhote og Marcel Gromaire. Hendes eget udtryk gennemløber flere faser. Hen mod midten af 30erne bliver det præget af en poetisk ekspressionisme, hvor penselstrøg og farver har deres eget liv i kompositioner, der forholder sig frit til motiverne. Hun efterlod en stor samling af egne værker og stiftede et legat til støtte for kvindelige kunstnere.

5.6 - 3.10

Dansk kunst 1930-50

Udstillingen belyste specielt samspillet mellem en dansk billedtradition og impulser fra international kunst. Den viste noget af baggrunden for udviklingen hos de danske kunstnere som med hver deres originale bidrag i den nyekspressionistiske og konkrete kunst, blev en del af et internationalt miljø. De fleste af disse kunstnere er født omkring 1910 og omfatter bl.a. Freddie, Mortensen, Bille, Bjerke-Petersen, Jorn, E. Jacobsen, R. Jacobsen, C-H. Pedersen, Alfelt, Heerup, Ferlov og Thommesen. De fleste søgte udenlands og fik kontakt med vigtige avantgarde-strømninger som Bauhaus, konstruktivisme og surrealisme. Fotos viste de udenlandske kunstneres værker som man véd de danske kunstnere havde adgang til at se på udstillinger. Det omfattede f.eks. Kandinsky, Miro, Munch, Picasso, Ernst, Dali og Picabia, men også kontakten med islandske kunstnere fik betydning. Original afrikansk kunst fra Kiersmeiers Samling i Nationalmuseet viste, hvordan nogle af de danske kunstnere i 40erne, hvor de ikke kunne rejse så meget ud, brugte hjemlige samlinger noget mere. Museumsbesøgene medførte også en større opmærksomhed på dansk middelalder og vikingetid. En sektion tog sigte på at inddrage de nu mere eller mindre glemte kunstnere, som hørte til blandt "de abstrakte", men som nok fortjente at blive set på ny, f.eks. Hans Ølgaard, Knud Nielsen, Kujahn Blask, Eugene de Sala. Andre danske traditioner der, parallelt med de nye positioner, levede i bedste velgående var landskabsmaleri og socialrealisme. Derfor var Weie, Lundstrøm, Ipsen, Søndergaard, Frederiksen m.fl., repræsenterede i udstillingen. KunstCentret udgav i samarbejde med Borgens Forlag og forfatteren Per Hovdenakk en bog på dansk og engelsk om temaet.

August-september

Mikael Hansen

Landskabskunstneren Mikael Hansen (f. 1943) arbejdede på stedet med udførelsen af installationen "Back to Nature" i KunstCentrets park, hvor den vil være at finde i en årrække fremover.

16.10 - 19.12 1999

Sværd og Drager.

Stenarbejder fra dansk middelalder i fotografier af Poul Pedersen og gnidebilleder af Ludvig Stubbe Teglbjærg. Med fokus på en række temaer og enkelte indslag, der som Jellingestenens runer rækker tilbage til Vikingetiden, kunne man opleve fotograf Poul Pedersens talrige fotografier af middelaldermotiver, f.eks. sløjfer, kvadrer, portaludsmykninger og døbefonde fra danske romanske middelalderkirker m.v. Han arbejdede i første del af 60erne sammen om disse middelalderstudier med Asger Jorn, der dengang planlagde at udgive godt 30 bind om skandinavisk kunst fra oldtid til middelalder. Et udvalg af romanske sten og en række "afstøbninger" indgik i udstillingen og således var den romanske granitkunst i udstillingen synliggjort for publikum i forskellige medier. Sammen med Poul Pedersens fotografier var inddraget nutidige billedkunstnere, f.eks. var Ludvig Stubbe Teglbjærg repræsenteret i en større sektion med gnidebilleder, der i naturlig størrelse og form gengav de romanske granitarbejders kunstneriske kvaliteter. Endvidere deltog keramikeren Lis Ehrenreich, billedhuggeren Erik Heide, guldsmeden Helga Exner og billedkunstneren Bjørn Nørgaard.