HVAD KAN LANDSKABET FORTÆLLE OM OS SELV?

Dokumentationsudstilling for kunstprojektet Walking Landscapes i Silkeborg Kommune
1. april - 30. oktober 2022

En halv snes kunstnere føjede i juli 2021 nye synsvinkler til forholdet mellem menneske og natur ved en række ’dogme-vandringer’ i landskaberne omkring Silkeborg. Bidragene spændte bredt i udtryk på grund af kunstneres forskellige udtryksformer, bl.a. performance, digtning, billedkunst mm. Samlet kan man se deres vandringer som et alternativt katalog over opmærksomhedspunkter for Silkeborgegnen landskaber og samlivet med omgivelserne i det hele taget. Nogle temaer som de 10 kunstnerne syntes at være særligt optagede af er 1) Landskaber som nøgle til identitet og historie; 2) Landskabers forandring; 3) Menneskers forbindelse med landskab og natur.

Hvor?
Til sammen kom de også geografisk vidt omkring. En vandrede fra Laven ind mod Silkeborg, en anden mellem landsbyer lige syd for Kjellerup, en tredje og fjerde hvor motorvejen skærer gennem grænsen mellem by og landområde både øst og vest for Silkeborg. Flere vandrede bynært fra banegården til dele af Silkeruten, nogle i vandkanten og sumpede terræner med spor af fortidens dambrug. Der blev vandret i kommunens sydlige del fra Tømmerup mod øst over markskel og hede, hvor tatere i fordum tid holdt til. Og området hvor der med tiden skal vokse en ny bydel - Eriksborg - havde sin egen vandrer.

Forholdet mellem menneske og natur - eftertanke
Silkeborg Kommune udfolder i disse år visionen om at være Danmarks Outdoor Hovedstad. Derfor er det relevant, at kunstprojektet Walking Landscapes har besøgt netop Silkeborg-området, og som en ”kunstnerisk tænketank” har reflekteret over relationer mellem menneske, natur og kulturhistorie. Som samfund har vi en fælles interesse i udvikle et godt forhold til naturen, og Walking Landscapes har fremlagt en række kunstneriske udsagn til eftertanke for den enkelte.

Hvad var rammen for kunstprojektet?
Alle kunstnere var udvalgt genne et stort ansøgerfelt. Dogmet lå fast, så hver kunstner skulle være og vandre 12 timer i træk i et selvvalgt område et sted i Silkeborg Kommunes mange landskaber.
Herfra skulle de hver time live-streame til Metropolis’ facebook-side i nogle minutter. Således blev der over den givne vandredag digitalt skabt en levede kunstoplevelse, som publikum kunne følge digitalt.
Alle vandringer fandt sted i perioden 11.-20. juli 2021. Én kunstner hver dag. Den enkelte kunstner var typisk alene derude i terrænet, og der var enkelte som mødtes med andre mennesker undervejs, som derfor også blev en slags deltagere i projektet.

Dokumentarisk udstilling
Den dokumentariske udstilling består af kondenserede videoer fra ni af kunstnernes vandringer, en bladre-bog med stillbilleder og collager fra vandringerne samt inspiration (tool-kit) til hvordan publikum selv kan vandre i landskabet på nye måder.

Kunstnere var: Landskabsarkitekt Sofie Frydenrejn Johansen, kunstteoretiker og formidler Mathias Sæderup , billedkunstner Jacob Juhl, sanger og performer Nanna Bech, danser og performer Signe Errboe, billedkunstner Lotte Fløe Christensen, performance- og billedkunstner Felis Dos, performer og koreograf Tora Balslev, teaterkunstner Vita Malahova og billedkunstner Line Sandvad Mengers.

--------------------

KunstCentret Silkeborg Bad er i Silkeborg Kommune den lokale koordinerende vært for Metropolis Landskab, et landsdækkende performativt kunstprojekt i perioden 2021-2023 organiseret af Metropolis - Københavns Internationale Teater i samarbejde med partnere i 12 kommuner og med støtte fra Nordea-fonden.Der er fri adgang til Orangeriet med dokumentationsudstillingen.
Den kan ses i perioden 9.4. – 30.10.2022 og dørene er åbne i dagtimerne.

nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få alle nyheder direkte i din inbox.