EMOTIONAL RESCUE - SERGEI SVIATCHENKO: COLLAGE, INSTALLATION

18. januar – 15. maj 2022

Du sanser historien på en helt anden måde, når billedmaterialet fra kurbadets tid har været en tur igennem Sergei Sviatchenkos (f. 1952) helt særlige ’visuelle vridemaskine’. Sideshowet EMOTINAL RESCUE kan ses i Skovvilla - i dialog med udstillingen om kurbadets historie.
I den lille tilhørende folder skriver Iben From bl.a.:

“The site and area is marked by a certain spirit after 100 years of people seeking it for mental or physical recovery. Treatments and behaviors seem rather old fashioned seen though our contemporary eyes. The collages open in different ways the attention to unconscious cracks in the surrounding environment and a sensibility to understand what cannot be said in words: contradictions, peculiarities, wonder.
It’s a kind of visual short-cut to history, but also to the idea of more existing between heaven and earth than what is normally thought. At tribute to the richness of nature and life.”     

 

 

HVAD KAN LANDSKABET FORTÆLLE OM OS SELV?

Dokumentationsudstilling for kunstprojektet Walking Landscapes i Silkeborg Kommune
1. april - 30. oktober 2022

En halv snes kunstnere føjede i juli 2021 nye synsvinkler til forholdet mellem menneske og natur ved en række ’dogme-vandringer’ i landskaberne omkring Silkeborg. Bidragene spændte bredt i udtryk på grund af kunstneres forskellige udtryksformer, bl.a. performance, digtning, billedkunst mm. Samlet kan man se deres vandringer som et alternativt katalog over opmærksomhedspunkter for Silkeborgegnen landskaber og samlivet med omgivelserne i det hele taget. Nogle temaer som de 10 kunstnerne syntes at være særligt optagede af er 1) Landskaber som nøgle til identitet og historie; 2) Landskabers forandring; 3) Menneskers forbindelse med landskab og natur.

Hvor?
Til sammen kom de også geografisk vidt omkring. En vandrede fra Laven ind mod Silkeborg, en anden mellem landsbyer lige syd for Kjellerup, en tredje og fjerde hvor motorvejen skærer gennem grænsen mellem by og landområde både øst og vest for Silkeborg. Flere vandrede bynært fra banegården til dele af Silkeruten, nogle i vandkanten og sumpede terræner med spor af fortidens dambrug. Der blev vandret i kommunens sydlige del fra Tømmerup mod øst over markskel og hede, hvor tatere i fordum tid holdt til. Og området hvor der med tiden skal vokse en ny bydel - Eriksborg - havde sin egen vandrer.

Forholdet mellem menneske og natur - eftertanke
Silkeborg Kommune udfolder i disse år visionen om at være Danmarks Outdoor Hovedstad. Derfor er det relevant, at kunstprojektet Walking Landscapes har besøgt netop Silkeborg-området, og som en ”kunstnerisk tænketank” har reflekteret over relationer mellem menneske, natur og kulturhistorie. Som samfund har vi en fælles interesse i udvikle et godt forhold til naturen, og Walking Landscapes har fremlagt en række kunstneriske udsagn til eftertanke for den enkelte.

Hvad var rammen for kunstprojektet?
Alle kunstnere var udvalgt genne et stort ansøgerfelt. Dogmet lå fast, så hver kunstner skulle være og vandre 12 timer i træk i et selvvalgt område et sted i Silkeborg Kommunes mange landskaber.
Herfra skulle de hver time live-streame til Metropolis’ facebook-side i nogle minutter. Således blev der over den givne vandredag digitalt skabt en levede kunstoplevelse, som publikum kunne følge digitalt.
Alle vandringer fandt sted i perioden 11.-20. juli 2021. Én kunstner hver dag. Den enkelte kunstner var typisk alene derude i terrænet, og der var enkelte som mødtes med andre mennesker undervejs, som derfor også blev en slags deltagere i projektet.

Dokumentarisk udstilling
Den dokumentariske udstilling består af kondenserede videoer fra ni af kunstnernes vandringer, en bladre-bog med stillbilleder og collager fra vandringerne samt inspiration (tool-kit) til hvordan publikum selv kan vandre i landskabet på nye måder.

Kunstnere var: Landskabsarkitekt Sofie Frydenrejn Johansen, kunstteoretiker og formidler Mathias Sæderup , billedkunstner Jacob Juhl, sanger og performer Nanna Bech, danser og performer Signe Errboe, billedkunstner Lotte Fløe Christensen, performance- og billedkunstner Felis Dos, performer og koreograf Tora Balslev, teaterkunstner Vita Malahova og billedkunstner Line Sandvad Mengers.

--------------------

KunstCentret Silkeborg Bad er i Silkeborg Kommune den lokale koordinerende vært for Metropolis Landskab, et landsdækkende performativt kunstprojekt i perioden 2021-2023 organiseret af Metropolis - Københavns Internationale Teater i samarbejde med partnere i 12 kommuner og med støtte fra Nordea-fonden.

 

Der er fri adgang til Orangeriet med dokumentationsudstillingen.
Den kan ses i perioden 9.4. – 30.10.2022 og dørene er åbne i dagtimerne.

Lydvandring med Trækfugl

23. april - 29. maj 2022

 

Hør smuk musik i smukke omgivelser.

Rundt om i parken ved KunstCentret Silkeborg Bad kan du høre sange med vokaltrioen Trækfugl. De har opstillet info-standere med QR-koder 6 steder rundt i parken. Du scanner blot koden med din mobiltelefon, og så får du en sang med Trækfugl i telefonen. Hent et kort, så du selv kan gå på ”musik-skattejagt” i parken her

Trækfugl består af Karen Marie Troldborg, Johanne Baadsgaard Lange og Marianne Søgaard Hofmann. Trioen formidler de den danske sangskat med inspiration fra Balkan, i Mellemøsten, Sydeuropa og de nordiske lande. Ligesom trækfuglen ubesværet krydser landegrænser, er Trækfugls vision at genopdage og puste nyt liv i sangskatten ved at samle nye musikalske idéer op under fjerne himmelstrøg. De har indspillet et debutalbum, som skal udkomme fredag d. 24/5 2022 (Kr. Himmelfart), så lydvandringen i parken lægger op til det.

Du kan opleve trioen ”live”, når de søndag 29. maj giver koncert på KunstCentret. Læs mere og køb billet her

 

 
nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få alle nyheder direkte i din inbox.