Henrik Saxgren - Fra Tønder til Thule

17. december 2020 - 10. januar 2021
 

Fotoværker af nordiske landskaber
Henrik Saxgren er en af Danmarks mest anerkendte fotografer, navnlig gennem sine talrige dokumentariske rejseskildringer og fokus på menneskets vilkår og fremtræden. Han har færdedes og arbejdet på samfundets kant, blandt bz’ere, indvandrere i Norden. Han har skildret urbefolkningens liv på den barske naturs vilkår i Arktis. I de senere år har naturen og de mere rendyrkede landskabsbilleder har fået en helt central rolle i hans produktion.

Saxgren formår at overføre fotoreportagens intense vidnesbyrd og øjeblikkets nærvær i feltarbejdet til de stort anlagte, ofte lyriske og dramatiske skildringer af naturen. Indimellem leger han med næsten abstrakte elementer, dyrkelse af uendelige mellemtoner og opløsning, men han forfalder aldrig til banal naturalisme.

I de markante mennesketomme naturbilleder anes fra tid til anden elementer og spor af civilisation eller menneskets præg på landskabet. Men landskaberne er altid helt underlagt øjeblikkets vejrlig og lysforhold. Fotografiernes store vidder og høje himle, gerne indfanget i dagens ydertimer, appellerer med deres åbne, sanselige udtryk til beskuerens egen naturerfaring og sætter dennes bevidsthed om egen eksistens i spil.

Udstillingen kommer fra Johannes Larsen Museet, hvor den vises i perioden 26.6. - 27.9. 2020.