Amazing Nature

4. marts - 31. december 2023
 

Kunst kan åbne vores øjne på ny og måske bane vejen for en genfortryllelse af vores natursyn. Heri ligger omdrejningspunktet for udstillingen AMAZING NATURE, som vil udfylde hele udstillingsprogrammet i 2023.

Udstillingen udfoldes i udstillingssalene i den gamle kurbygning, såvel som i den omkringliggende skulpturpark og vil rumme både nyproducerede og eksisterende værker af omkring 30 nationale og internationale samtidskunstnere, herunder både inviterede kunstnere og kunstnere udvalgt gennem specifikke open calls.

Kunstnere, der bidrager i AMAZING NATURE:
Agnes Meyer Brandis (DE), Antti Laitinen (FI), Berit Nørgaard (DK), Bo Jessen Fogh Laursen (DK), Camilla Berner (DK), Cecilia Westerberg (DK), Christian Partos (SE), Chris Watson (UK), Espen Tollefsen (NO), Filippa Berglund (SE/DK), Francesca Virginia Coppola (IT), Henrique Oliveira (UK/BR), Herb Parker (US), Jakob Kudsk Steensen (DK), Julia Adzuki (AUS) & Katrine Faber (DK), Jørn Rønnau (DK), Karina Chechik (ARG), Karoline Hjort (NO) & Riitta Ikonen (FI), Kristina Kvalvik (NO), Lillibeth Cuenca Rasmussen (PH/DK), Lærke Lauta (DK), Magnus Fisker (DK), Maja Ingerslev (DK), Noelia Mora Solvez (ES/DK), Oddvar I. N. Daren (NO), Studio Thinking Hand (Rhoda Ting (AUS) & Mikkel Dahlin Bojesen (DK)), mf.

AMAZING NATURE berører en række filosofiske og eksistentielle diskussioner om behovet for en ny følsomhed overfor naturen og refleksioner over vores forbundethed med den. Dette gennem en mangfoldig repræsentation af værker, som belyser glemte og skjulte underfulde sammenhænge i vores omgivelser.

AMAZING NATURE ønsker at imødekomme en stigende tendens til at afsøge og undersøge nye og alternative natursyn, for at genopdage og anerkende vores forbindelse med naturen. I takt med at klima-, miljø- og biodiversitetskrisernes omfang og konsekvenser bliver mere og mere uomgængelige, vokser også en følelse af afmagt og handlingslammelse - man taler endda om tilstande som klima- angst og klima-depression. Samtidigt opleves også et øget behov for at genopdage vores forbundethed med naturen. Værkerne i AMAZING NATURE kredser om temaer som håb, forunderlige forbindelser og nye eller genfundne veje, som fører os tættere på naturen.

AMAZING NATURE omfatter også en bred vifte af arrangementer som i en Det Sker-kalender gennem hele udstillingsperioden vil bidrage til fortløbende aktualisering af udstillingens tematikker. Der vil i løbet af året blandt andet være mulighed for at deltage i kreative workshops ledet af professionelle billedkunstnere, samt andre tværfaglige samskabelsesprojekter. Vi forventer at det samlede program offentliggøres omkring nytår.