ÆTER / AETHER

13. januar - 2. juni 2024


I udstillingen ÆTER forholder 12 nordiske kunstnere sig til det oldgamle begreb, der har levet et kamæleonliv gennem århundrederne og stadig dukker op i daglig tale når noget synes at være ’i æteren’. Fra at være associeret med Aristoteles’ femte element i den himmelske sfære, kom æteren ned til de lavere luftlag da Isaac Newton funderede over hvordan lysstråler mon kun bevæge sig, selvom han måtte ende med at erkende, ’Jeg ved ikke hvad denne æter er’. Gåden blev kun mere indviklet da det blev opdaget at elektromagnetiske bølger som radio og telegrafi også kunne bevæge sig på tilsyneladende uforklarlige vis, hvilket gav anledning til en ’æterfysik’, der tilskrev æteren forskellige og modstridende egenskaber angående materie og energi.

Tidligt i det 20. århundrede blev æteren videnskabeligt set afskaffet mens den samtidig forgrenede sig ind i både okkulte-spirituelle og kunstneriske sammenhænge. Her blev det æteriske af nogle forstået som det, stof kunne materialisere sig fra og dematerialisere til, af andre som en 4. rumlig dimension, som de kendte 3 dimensioner bevægede sig igennem. Med afsæt i disse plastiske ideer om æteren, tager de 12 kunstnere nu begrebet op til fornyet undersøgelse af forholdet mellem tid og rum, energi og stof, det absolutte og det empiriske. Netop som vi befinder os i en ny krisetid karakteriseret ved både omfattende spørgsmål til vores digitale eksistens, og en spirituel og praktisk vilje til fornyet forbindelse med vores biologiske natur, rejser æteren sig endnu en gang som en mulig forklaringsmodel for alt det, vi til enhver tid ikke kan forklare.

nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få alle nyheder direkte i din inbox.