Albisola Venskabsby

Nutidige fade fra det keramiske værksted ”San Giorgio”
15. juni – 5. september 2021

Venskabsforeningen ”Albissola Marina – Silkeborg” har Asger Jorn som omdrejningspunkt.
Jorn boede og arbejdede i den lille by Albissola Marina ved den liguriske riviera i Italien fra 1954 til hans død i 1973. Han valgte netop Albissola Marina pga. en århundredelang håndværkstradition inden for keramik, som kan føres tilbage til slutningen af 1400-tallet.

Asger Jorn ankom til Albissola i begyndelsen af april 1954.
Han var helbredssvækket og fattig og måtte i den første tid bo i et telt i kunstneren Aligi Sassus have. Kort efter stillede den ældre og ansete kunstner Lucio Fontana sit primitive sommeratelier, i en mørk baggård, til rådighed som midlertidig bolig, hvor der også blev plads til Jorns familie.
Senere lejede han en mindre nedlagt butik i Albissola som bolig. I 1955 erhvervede han desuden et loftlokale i 13. arrondissement i Paris, begge steder var helt uden faciliteter. I årene fremover tilbragte han somrene i Albissola og vintrene i Paris.
I sommeren 1957 kunne han endelig erhverve et hus på en lille bjergtop oppe over Albissola og skabe et hjem for familien.
Det hus købte Jorn af en ældre kvinde, Signora Parzano, og fik en lempelig afdragsordning. Han skulle betale et mindre månedligt beløb i nogle år. Efter at have betalt det sidste afdrag gav Jorn hende et maleri, der var betydeligt mere værd, end hvad han havde betalt for huset.
Ejendommen blev købt som en ruin, taget var ødelagt, og døre og vinduer manglede. Jorn istandsatte huset med hjælp af sin ven, håndværkeren Umberto Gambetta. I 1959 købte Jorn også nabohuset, der lå nær ved hans eget.

Jorn arbejdede det første år på det velansete keramikværksted Mazotti. Virksomheden blev ledet af den farverige Tullio Mazotti, som sidst i 1920erne og 30erne havde haft forbindelse med bevægelsen ”den anden futurisme”. Mazotti havde også mødt Picasso i Villauris i 1947 og 1948, og set hans keramik.
Jorns samarbejde med Mazotti blev kortvarigt, det ophørte allerede i efteråret 1955 på grund af uenigheder om Mazottis kunstneriske linje. Jorn gik i stedet over til et andet værksted i Albissola, kendt som Manifattura di Bianco.
Her virkede han indtil Giovanni Poggi åbnede sit eget værksted ”Ceramiche San Giorgio” i foråret 1958.

Ved sin død havde Jorn testamenteret sit hus til Albissola Marina kommune. Dog med en klausul om, at hans ven Umberto og dennes kone Teresa kunne blive boende i huset resten af deres liv. De havde nemlig boet sammen med Jorn og hans familie i alle årene, og passede huset, når den rastløse kunstner rejste rundt i verden eller arbejdede i Paris. Først efter deres død i henholdsvis 1998 og 1999 kunne kommunen gå i gang med at skabe det museum, Jorn havde ønsket sig.
Casa Museo Villa Jorn åbner efter en stor restaurering i 2014 for offentligheden.

Forbindelsen mellem Albissola Marina og Silkeborg er mangfoldige, og der er en såvel et folkeligt, som et politisk engagement i at bevare og udvikle tilknytningen mellem de to kommuner.
Senest er dette kommet til udtryk ved en generøs gave fra Giovanni Poggi til Silkeborg. Gaven bestod af fire meget imponerede keramiske værker af forskellige kunstnere, der nu er nu ophængt i foyeren på Jysk Musikteater.
Poggi og Jorn havde, mens de begge levede, et tæt samarbejde. Og det var fx i Poggis værksted ”San Giorgio”, at Asger Jorn fik hjælp til at fremstille det store keramiske Relief, der hænger på Århus Statsgymnasium.
I ”San Giorgio” har mange kunstnere siden arbejdet med at skabe fade og anden keramisk. Fadene i cafeudstillingen er eksempler på det samarbejde mellem håndværkere og kunstnere som Jorn i sin tid var med til at starte – og som i dag lever videre i bedste velgående med nye kunstnere.   
 

nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få alle nyheder direkte i din inbox.