REJSESPOR | BASLUND | BOHR

24. september - 18. december 2022
 

Rejsespor handler om de konkrete værker fra rejserne og rejsen som et kunstnerisk og mentalt spor. Helle Baslund (f. 1955) og Jens Bohr (f. 1952) har i mange år boet ved Gabet på Hindsholm og de bygger med deres liv og værker videre på traditionen fra Johannes Larsen og de øvrige fynbomalere med interessen for naturen, landskaberne og den lokale forankring. Men også rejseaktiviteter spiller - i lighed med flere af de ældre fynske kunstnere og utallige andre kunstnere i det hele taget - en central rolle for de to nutidskunstnere og deres motiv-verdener. Dette handler udstillingen om.

Det centrale omdrejningspunkt for denne udstilling er Rom og Italien, som de har oplevet det og bearbejdet det som rejsende kunstnere (stipendiater på Det Danske Institut i Rom) gennem de allerseneste år. Hver gang også med ophold og rejse til andre mere landlige steder i Italien. Udstillingen omfatter tillige værker, skabt på og efter rejser til blandt andet Nordnorge, Irland og Kina.  

Udstillingen viser et bredt spekter af kunstneres udtryksformer. For Helle Baslund gælder det oliemalerier, akvareller og billedvævning, og for Jens Bohr er det litografier og træsnit i både små og store formater. Vi får også et kig ind i deres små private samlinger af fund fra naturen og modelskibe, og tillige vil en kort formidlingsvideo indgå i udstillingen.

Udstillingen REJSESPOR۰BASLUND۰BOHR ledsages af et spændende og billedrigt katalog, hvor de to kunstnere også i ganske malende og poetiske tekster fastholder indtryk fra deres rejser. Kataloget kan opleves som et selvstændigt lille kunstværk.

REJSESPOR۰BASLUND۰BOHR kan opleves på KunstCentret Silkeborg Bad i perioden 24. september – 18. december 2022. Den er blevet til i nært samarbejde med kunstnerne samt Johannes Larsen Museet i Kerteminde, hvor den vises tidligt på året i 2022.