13. maj - 18. september 2022

Way Out of Me: Anders Moseholm

Overskriften henviser til det frigørende i selvforglemmelsen - en erfaring, man kan opleve igennem naturen og kunsten. Anders Moseholm spørger samtidig om naturen i sig selv er meningsgivende for mennesker, eller om den fungerer som en afledning? Blandt andet denne dobbelthed har inspireret til de værker, han har skabt til udstillingen der fylder hele fløjen mod Ørnsø og salene i den øvre etage. Læs mere

Tak til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Billedkunst, der har bevilget støtte til udstillings-
programmet i 2022.