10. september 2022 - 8. januar 2023

Dobbeltsyner

Ingemann Andersen i Danmark og Italien
Udstillingen sætter spot på den danske billedkunstner Ingemann Andersen (1929-2017). Andersens værk udfoldede sig hovedsagelig i tegning og grafik, men også i maleri, skulptur og mosaik. Hovedtemaet er vekselvirkningen mellem den flade hjemstavn i Danmark og det bjergrige Italien - det sansede og det erindrede. Læs mere

24. september – 18. december 2022

REJSESPOR | BASLUND | BOHR

Rejsespor handler om de konkrete værker fra rejserne og rejsen som et kunstnerisk og mentalt spor. Helle Baslund og Jens Bohr bygger med deres kunst videre på traditionen og interessen for naturen, landskaberne og en vis lokal forankring. Men også rejseaktiviteter spiller – i lighed med flere af de ældre fynske kunstnere og utallige andre kunstnere i det hele taget – en central rolle for de to nutidskunstnere og deres motiv-verdener. Dette handler udstillingen om. Læs mere

Tak til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Billedkunst, der har bevilget støtte til udstillings-
programmet i 2022.