resume for m tech admission police brutality papers how to write an abstract for your dissertation

Historiske bygninger

Sidst i 1880-erne sker der en opblomstring af sommerpensionater her ved skov og sø, som skyldes nærheden til Silkeborg Vandkuranstalt. Badets stadig stigende succes skabte behov for flere sengepladser. På disse sommerpensionater kunne folk bo billigere end på Kurbadet, og samtidig kunne de deltage i Kurbadets behandlingstilbud.

Pensionater

Det ældste pensionat er Villa Solbakken (Kroghsvej 50), der blev opført i 1888. Det næste er Villa Augusta fra 1895 (fra 1924 med navnet Aggerholm), som foruden pensionat også var sommerrestauration, idet ejeren i mange år tillige var forpagter af badets restaurant. Desuden var der i området tre andre pensionater: Trouville (Kroghsvej 20), der blev etableret i 1900. Skovlyst (Kroghsvej 22), som blev opført 1904. Ørnsø pensionat, på Gjessøvej, lige efter Kroghsvej, som blev etableret af ejeren af Ørnsø Teglværk.

I 1919 blev to værelsesfløje bygget til Kurbadet, hvorefter badet selv kunne dække behovet. Sommerpensionaternes storhedstid synes derfor at være forbi i løbet af 1920-erne.

Gartnerier

Herefter blev jorderne og bygningerne i flere tilfælde overtaget af handelsgartnere, der opførte store drivhusanlæg. Gartneridriften i området fortsatte frem til omkring 1960, hvorefter jorden blev udstykket til parcelhuse.

Skolehjem

Ørnsø Pensionats bygning var fra omkring 1934 til 1941 rammen om et skolehjem tilhørende Kornmod Realskole, hvor elever på skolen kunne bo - først med navnet »Kornmod Ørnsø« og senere omdøbt til Skolehjemmet Ørnsø. Under besættelsen var det beslaglagt af tyskerne og i 1949 blev det indrettet som rekreations- og hvilehjem med helt op til 30 beboere. Ørnsø Plejehjem er sidste gang nævnt i Silkeborg Vejviser 1984.

Ørnsø Teglværk og Ørnsø Savværk

I Drechsels bog om Silkeborg fra 1880 findes Ørnsø Teglværk – som et ganske omfattende kompleks. Det har altså været en realitet før Vandkuranstaltens etablering i 1883. Det lader til, at teglværket udvidede, da Vandkuranstalten kom. Teglværksejeren etablerede som nævnt pensionat.

I 1901 måtte daværende ejer Christian Christiansen opgive teglværket, »da leret begyndte at slippe op, og stenenes kvalitet blev for dårlig«. Ørnsø Savværk blev startet 21. maj 1901, og eksisterede ifølge Telefonnøglen frem til ca. 1960.

nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få alle nyheder direkte i din inbox.