black men and public space essay custom made book reports

Fuglelivet ved Ørnsø

Omgivet af skov, eng, mose og vandløb har Ørnsø et meget spændende og varieret fugleliv.

Efterår

Om efteråret samles både svaler og stære til overnatning i søens rørskove. Før stærene går til ro, kan man nogle år se større og mindre flokke flyve over søen og danne »sort sol«. Fra slutningen af august måned og frem til oktober ses fiskeørnen igen over søen på efterårstræk til Afrika.

Vinter

I vintermånederne har søen besøg af mange andefugle fra hele Norden. Stor skallesluger, hvinand, troldand og svaner ses på søen. Hvis søen fryser til, vil fuglene samle sig i vågen der hvor Funder Å løber ud i søens vestende. Her kan man ofte se flere hundrede fugle samlet.

Forår

I april og maj måned kan man ofte se fiskeørnen svæve over søen. Fiskeørnen er på forårstræk fra Afrika til ynglepladser i Sverige og Norge. Isfuglens høje fløjt kan høres når den flyver lavt over vandspejlet, og i de gamle bøgetræer på søens sydside kan man fra midt i maj måned være heldige at se natuglens unger sidde på grenene. På søen er den toppede lappedykker i gang med sin parringsdans med kraftig hovedrysten.

Sommer

På engen i søens vestende vil man i den tidlige sommer kunne høre de små sangere fløjte smukt i skumringen. Man kan være heldig at høre nattergalen. Gøgen er i gang med at finde egnede fuglereder i tagrørerne til at lægge sine æg i. På søen ses både lappedykker og blishøne i nidkær kamp om usynlige territorier, som ikke må overskrides.
Skarven dykker efter fisk i søen og overnatter ofte i træer langs søens bredder.

nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få alle nyheder direkte i din inbox.