indoor soccer business plan write my persuasive essay what is a thesis statement english creative writing

Økonomi

Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg yder tilskud til driften af KunstCentret Silkeborg Bad. En driftsaftale med Økonomiudvalget fastlægger vilkårene omkring vedligeholdelse af ejendommene. Der aflægges derfor årligt regnskab til Silkeborg Kommune. KunstCentet Silkeborg Bad modtager ikke driftsstøtte fra staten.

Indtægtskilder
De nødvendige indtægter er derudover sammensat af en række kilder: Bidrag og årskort køb fra vennekredsen ”Silkeborg Bads Venner”, salg af entrebilletter, salg af kataloger og andre butiksvarer, cafevirksomhed, salg af omvisninger og arrangementer, midler fra private fonde og gaver, projektmidler fra offentlige puljer, sponsorater, og i mindre omfang indtægter fra udlejning af gæsteværelser.

BLIV MEDLEM

  • kr. 300,- / 225,- årligt
  • Fri entré hele året
  • 10 % rabat i caféen
  • Fri entré til gæst

 

Bliv medlem her