Udstillingsforslag

Til kunstnere, kuratorer m.fl.:

Udstillingsprogrammet er lukket til og med 2023.

Der tilrettelægges 8-9 udstillinger pr. år, nogle på baggrund af invitation, andre på baggrund af udstillingsforslag. Vi modtager flere end 200 udstillingforslag om året, og kun få resulterer i et samarbejde. Udstillingsforslag holdes op imod stedets formål, hvor det internationale spiller en rolle. Endvidere vil mange af vore udstillinger på forskellig vis have noget at gøre med natur eller krydsfeltet menneske/ natur.   

Professionelle billedkunstnere, kuratorer m.fl. kan henvende sig til KunstCentret med forslag til udstillinger. Der kan være meget lang ventetid på svar, da KunstCentret er en meget lille organisation med mange opgaver.

Udstillingsforslag skal omfatte en kort præsentation af udstillingsideen, præsentation af dig selv/ kunstnergruppen, billedmæssig dokumentation, samt tidsmæssige og økonomiske overvejelser.

Forslag stiles enten pr. brev til KunstCentret Silkeborg Bad, Gjessøvej 40, 8600 Silkeborg, att. direktør Iben From, eller pr. e-mail: from@silkeborgbad.dk

Vælger man at frem sende sit forslag pr. e-mail, bedes materialet samlet til een pdf-fil.