Musikarrangementer

Musikere, arrangører og andre:
Præsentation af billedkunst er vort primære formål. Derudover arranger vi omvisninger, foredrag mv. samt i hvert år enkelte koncerter, ligesom lokale musikforeninger og kulturaktører kan aftale at afholde et arrangement i vore rammer hvis det er foreneligt med udstillingsaktiviteten. Vort eget program for det følgende år tilrettelægges hvert år i november. Henvendelser med forslag om musikarrangementer mv. stiles til arrangements- og formidlingschef Ann Hjelte Engelund pr. e-mail: ahe@silkeborgbad.dk

Da KunstCentret Silkeborg Bad modtager virkelig mange henvendelser, tager vi kun kontakt med musikere/ arrangører, som vi ønsker et samarbejde med. Har man ikke fået svar i løbet af 1 måned, betyder det, at der ikke er interesse eller mulighed for at samarbejde om jeres tilbud for nærværende.