Bestyrelse

Chefsekretær Vibeke Juhl, formand

Supportchef Svend Thue Damgaard, næstformand

Statsautoriseret revisor Lars Kruse

Direktør Lars H. Andersen

Lektor, ph.d. Lisbet Tarp

Direktør Allan Risbo

Malermester John Borghus

Arkitekt Anders Kærsgaard (indtrådt 16.6.20)

Virksomhedsrådgiver Flemming Dufke (indtrådt 16.6.20)